اطلاعیه

به اطلاع مشمولین وظیفه (فارغ التحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری) دارای برگ اعزام مورخ ۱۰/۰۱/ ۱۴۰۱ متقاضی امریه سربازی در شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو می رساند: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۲۵با مراجعه به آدرس amriyeh.moe.gov.ir نسبت به ثبت نام در سامانه امریه وزارت نیرو اقدام نمایند.

به اطلاع مشمولین وظیفه (فارغ التحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری)

دارای برگ اعزام مورخ ۱۰/۰۱/ ۱۴۰۱ متقاضی امریه سربازی در شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو می رساند: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۲۵با مراجعه به آدرس amriyeh.moe.gov.ir نسبت به ثبت نام در سامانه امریه وزارت نیرو اقدام نمایند.