اطلاعیه قطعی 24 ساعته آب بندر خمیر و برخی از مناطق غرب بندرعباس

آب شرب شهروندان بندرخمیر و مناطق غرب بندرعباس هفته آینده قطع می شود. بر اساس این اطلاعیه آب شهر بندرخمیر و روستاهاى تابعه وهمچنین آب مناطق غرب بندرعباس شامل شهرک صنعتی خلیج فارس، شهرک صنعتی دریایی، کشتی سازی، بوستانو، گچین بالا و پایین، مغ احمد، دمیلو و کل متلی، بندر خمیر و روستاهای اطراف از […]

آب شرب شهروندان بندرخمیر و مناطق غرب بندرعباس هفته آینده قطع می شود.
بر اساس این اطلاعیه آب شهر بندرخمیر و روستاهاى تابعه وهمچنین آب مناطق غرب بندرعباس شامل شهرک صنعتی خلیج فارس، شهرک صنعتی دریایی، کشتی سازی، بوستانو، گچین بالا و پایین، مغ احمد، دمیلو و کل متلی، بندر خمیر و روستاهای اطراف از ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 4 مرداد ماه به مدت 24 ساعت، به علت تعمیرات و رفع حادثه روی خط انتقال آب 900 م.م، قطع و یا با افت فشار مواجه خواهد شد.
لذا ضمن عذرخواهی از مشترکان محترم، تقاضا می شود با رعایت اصل صرفه جویی نسبت به ذخیره سازی به موقع آب مورد نیازخود اقدام نمایند.