اطلاعیه قطعی آب شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس

به گزارش آبفا هرمزگان، آب شرب شهروندان شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس از عصر دوشنبه به مدت 12 ساعت قطع می باشد. بر اساس این اطلاعیه آب مشترکین شهرک پیامبر اعظم از ساعت 17 دوشنبه 7 مهر تا 5 صبح  سه شنبه 8 مهر به علت اصلاح شبکه قطع می شود. بدینوسیله ضمن عذرخواهی از مشترکان […]

به گزارش آبفا هرمزگان، آب شرب شهروندان شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس از عصر دوشنبه به مدت 12 ساعت قطع می باشد.

بر اساس این اطلاعیه آب مشترکین شهرک پیامبر اعظم از ساعت 17 دوشنبه 7 مهر تا 5 صبح  سه شنبه 8 مهر به علت اصلاح شبکه قطع می شود.

بدینوسیله ضمن عذرخواهی از مشترکان محترم، تقاضا می شود با رعایت اصل صرفه جویی نسبت به ذخیره سازی به موقع آب مورد نیاز خود اقدام نمایند.