اطلاعیه حذف قبوض کاغذی شرکت آب و فاضلاب شیراز

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، در راستای مدیریت سبز و در جهت تسریع در تحویل قبوض آب الکترونیکی به مشترکین، همچنین نیاز به همراهی شهروندان در شرایط شیوع کرونا در ارائه این خدمت، شرکت آب و فاضلاب شیراز سامانه ۳۰۰۰۴۹۴۵ را جهت ثبت‌نام دریافت قبض الکترونیکی راه‌اندازی نموده است. مشترکین شیرازی […]

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز، در راستای مدیریت سبز و در جهت تسریع در تحویل قبوض آب الکترونیکی به مشترکین، همچنین نیاز به همراهی شهروندان در شرایط شیوع کرونا در ارائه این خدمت، شرکت آب و فاضلاب شیراز سامانه ۳۰۰۰۴۹۴۵ را جهت ثبت‌نام دریافت قبض الکترونیکی راه‌اندازی نموده است. مشترکین شیرازی می‌بایست شناسه قبض ملک خود را از طریق یکی از روش‌های ذیل در سیستم خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب شیراز ثبت تا قبوض الکترونیکی به شماره تلفن همراه آن‌ها ارسال شود.

۱- ارسال شناسه قبض آب به‌وسیله پیامک به سامانه ۳۰۰۰۴۹۴۵.

۲- مراجعه به سایت شرکت به آدرس https://moshtarak.abfa-shiraz.ir و ثبت شناسه قبض آب از طریق پیوند قرمزرنگ ” ثبت شماره موبایل جهت دریافت پیامکی قبوض “.

۳- برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت به سامانه ۱۵۲۲ و ثبت شناسه قبض آب.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه در شهر شیراز قرائت و توزیع قبوض به چند روش انجام می‌گیرد سایر توضیحات به شرح ذیل می‌باشد:

– مشترکینی که در مجتمع مسکونی سکونت دارند و فقط کنتور حجمی آن‌ها قرائت و یک قبض برای مجتمع صادر می‌شود می‌بایست نماینده مجتمع نسبت به ثبت شناسه قبض آب به یکی از روش‌های فوق‌الذکر اقدام نموده و نیازی به اقدام سایر ساکنین نمی‌باشد زیرا در صورت اقدام هر یک از ساکنین، آخرین شماره تلفن جایگزین گردیده و پیامک قبض برای ایشان صادر می‌گردد.

– مشترکینی که در مجتمع سکونت دارند و علاوه بر کنتور حجمی آن‌ها، کنتورهای فرعی نیز قرائت و قبض انفرادی جهت هر واحد صادر می‌گردد می‌بایست هرکدام از ساکنین به‌صورت مجزا شناسه قبض آب واحد خود را ثبت نمایند.

– در صورت جابجایی، مشترکین می‌بایست شناسه قبض ملک جدید را به یکی از روش‌های پیش‌گفته با شماره تلفن همراه به سامانه ۳۰۰۰۴۹۴۵ ارسال نمایند که در این صورت قبض الکترونیکی مکان جدید برای ایشان ارسال می‌گردد.

– علاوه بر ارسال قبض الکترونیکی مشترکینی که نیاز به مستندسازی فیزیکی قبوض آب‌دارند نظیر ادارات و سازمان‌ها، می‌توانند با مراجعه به میز خدمت الکترونیکی شرکت به آدرس https://moshtarak.abfa-shiraz.ir نسبت به رؤیت و چاپ قبض با جزییات آن اقدام نمایند.

سایر خدمات الکترونیکی که در سامانه ۳۰۰۰۴۹۴۵ وجود دارد و در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا بسیار کاربردی است به شرح ذیل می‌باشد:

۱- دریافت آخرین بدهی مشترک با ارسال “۱- شناسه قبض “

۲- اطلاع از مبلغ صورتحساب آب با ارسال ” ۲- شناسه قبض – رقم کنتور “

۳- اعلام رقم مصرف کنتور به شرکت به‌صورت خود اظهاری با ارسال ” ۳- شناسه قبض – رقم کنتور “