مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبر داد:

اضافه شدن ۳ هزار مشترک جدید به شبکه توزیع برق استان فارس

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از اضافه شدن 3 هزار مشترک جدید به شبکه توزیع برق استان فارس خبر داد و گفت: در سال 1402 ، پروژه توسعه احداث شبکه توزیع مشترکان جدید با صرف اعتبار362 میلیارد تومان جهت 3 هزار مشترک در استان انجام پذیرفت.

 

به گزارش برقآب، به نقل از شرکت توزیع نیروی برق فارس؛ حمیدرضا کریمی فرد ادامه داد: این پروژه با احداث ۱۲۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۳۴۷ متر شبکه فشار ضعیف و نصب ۳۷۰ دستگاه پست هوایی تحقق یافت. وی انجام  پروژه های رفع افت ولتاژ و مقاوم سازی شبکه را از دیگر فعالیت های این شرکت در سال گذشته برشمرد و بیان داشت: اصلاح ۸۲۰ اصله پایه های فرسوده، احداث ۷ کیلومتر شبکه فشار متوسط و۶.۲کیلومتر شبکه فشار ضعیف، نصب۶۰ دستگاه پست هوایی و ۱۵ دستگاه اتوترانس از جمله این پروژه ها می باشد که با صرف اعتبار ۸۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان محقق شد.

کریمی فرد در ادامه تشریح عملکرد سال گذشته این شرکت به پروژه برق دار نمودن روستاهای بدون برق در استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با صرف اعتباری به میزان ۳ میلیارد تومان ، ۲ روستا  برق دار شده و ۲۵ خانوار از نعمت روشنایی بهره مند شدند. این مقام مسئول رفع پرباری ترانس های دارای اضافه بار را از دیگر پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در سال قبل عنوان کرد و افزود: این پروژه با صرف اعتبار ۹۵ میلیارد تومان و نصب ۳۸۰ دستگاه ترانسفورماتور انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد شرکت در خصوص طرح بهارستان در سال قبل پرداخت و اظهار داشت: طرح بهارستان با هدف مقاوم‌سازی شبکه برق روستایی، تأمین ولتاژ مطمئن مشترکان روستایی، اصلاح روشنایی معابر عمومی روستاها، اصلاح فرسودگی شبکه برق روستاهای مشمول طرح و توسعه شبکه و تأمین برق متقاضیان جدید انشعاب در استان فارس نیز به مرحله اجرا درآمد که در سال گذشته با تعویض ۲۸۰۰ اصله پایه، نصب ۴۰۷۸ عدد چراغ روشنایی و بهره برداری از ۸۴ دستگاه پست جدید (ترانسفورماتور) و صرف هزینه ۱۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پروژه های مربوط به این طرح انجام گرفتند.

پروژه روشنایی معابر، از دیگر پروژه هایی بود که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به آن اشاره کرد. کریمی فرد ابراز داشت: در سال گذشته با صرف اعتبار ۲۶ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان، ۱۱.۸ کیلومتر شبکه روشنایی معابر احداث گردید و ۲۱۷۷ عدد چراغ روشنایی نیز نصب شد.

وی توسعه فیدر و زیرساخت شبکه را از دیگر پروژه های مهم این شرکت در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد و گفت: در راستای تحقق این پروژه ، با صرف اعتبار ۹۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، ۷۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط احداث گردید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در خصوص تامین برق طرح نهضت ملی مسکن نیز اظهار داشت: در راستای تامین برق مطمئن و پایدار جهت طرح نهضت ملی مسکن، باصرف اعتباری معادل ۱۸ میلیارد تومان، ۱.۵۳ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۱۰.۸۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث و ۷ دستگاه پست هوایی نصب گردیدند.

هوشمند سازی لوازم اندازه گیری اشتراک های موجود به تعداد ۶۵۲۰ مشترک در سال قبل، از دیگر پروژه های مهم شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بود که کریمی فرد بدان اشاره نمود.

*عبور موفق از پیک بار تابستان ۱۴۰۲

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه تشریح عملکرد این شرکت در سال گذشته از اجرای موفق برنامه های پاسخگویی بار و مدیریت پیک مصرف انرژی برق در تابستان ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: با تلاش های جهادی و انقلابی مدیران ، کارکنان شرکت و با حمایت های همه جانبه مسئولان متعهد کشوری و استانی و همکاری موثر کلیه مشترکان در بخش های صنعتی ، اداری، کشاورزی و خانگی توانستیم از پیک بار تابستان با موفقیت عبور نماییم.

وی یادآور شد: از مجموع ۸۴۹ هزار و ۸۷۷  قبض صادر شده برای مشترکان خانگی شهرستان‌های تحت پوشش این شرکت در استان فارس در بازه زمانی یکم خردادماه تا ۳۱شهریورماه سال گذشته تعداد ۳۵۶هزار و۷۷۲ قبض مشمول دریافت پاداش صرفه‌جویی شدند و۵۳ میلیارد تومان پاداش صرفه جویی دریافت کردند. افزایش نصب و راه اندازی سامانه خورشیدی مختص مشترکان به۹۳۵سامانه با توان تولیدی ۶۲۲۵کیلو وات و با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۷۴۳ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در سطح شهرستان های استان فارس،کاهش تلفات انرژی برق به میزان کمتر از ۸ درصد در راستای حفاظت از سرمایه ملی و محیط زیست، برق رسانی به تمامی روستاهای بدون برق بالای ۱۰ خانوار استان از دیگر دستاوردها و اقدامات برجسته شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در سال ۱۴۰۲ بود که مدیرعامل شرکت در ادامه ارائه گزارش بدان ها پرداخت.

کریمی فرد تصریح کرد: درسال گذشته همچنین بـا هـدف افزایـش رضایتمنـدی مشـترکان و سـایر ذینفعـان، افزایـش قابلیـت اطمینـان و تـاب آوری شـبکه، کاهـش خاموشـی و انـرژی توزیـع نشـده، کاهـش تلفـات انـرژی و ارتقـای سـطح آمادگـی کارکنـان بـه منظـور مقابلـه بـا بحـران و پدافنـد غیرعامـل چندیـن مانـور جهـادی تعمیرات فراگیر شبکه های فرسوده برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به کسب رتبه های برتر و عملکرد موفق در مباحث و موضوعات مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: عملکرد موفق در اجرای برنامه های دینی ابلاغی شرکت توانیر، کسب رتبه برتر در نوزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، کسب امتیاز کامل شرکت در بعد شاخص های اختصاصی در جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۱ استان فارس،  دریافت نشان پژوهشگر برتر استان از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲،کسب مقام نخست در کنفرانس سیرد منطقه ای ایران از سال ۱۳۹۷ تا  ۱۴۰۲  و کسب عنوان رتبه برتر در حوزه تولید محتوای شاخص در ارزیابی شرکت توانیر در حیطه روابط عمومی، از جمله این موفقیت ها می باشد.

اخذ مجدد گواهینامه سیسـتم مدیریـت کیفیـت بر اسـاس اسـتاندارد ISO 9001:2015  در کل شـرکت بـا محوریت رضایت مشترکان، استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استانداردISO 45001 و استقرار سیستم مدیریت محیط زیست  بر اساس استاندارد ۱۴۰۰۱ ISO ،          پیاده سازی و استقرار سامانه الکترونیکی نظرسنجی از مشترکان و سایر ذینفعان در شرکت و در نهایت اجرای فاز اول و دوم پروژه ارزیابی صلاحیت حرفه ای نیروهای اجرایی پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از دیگر اقدامات مهم شرکت در سال ۱۴۰۲ بود که مدیرعامل به اشاره نمود.

اهداف مهم برای سال ۱۴۰۳

کریمی فرد، موضوع کاهش تلفات را  جمله اهداف مهم برای سال ۱۴۰۳ عنوان کرد و گفت: بحث کاهش تلفات از سالیان دور به عنوان یکی از شاخص‌های استراتژیک شرکت مطرح و دنبال شده که امیدواریم بتوانیم با تلاش همکاران کاهش تلفات را  از ۷.۹ به ۷.۵ برسانیم. وی احداث ۵ هزار نیروگاه خورشیدی انشعابی با ظرفیت ۲۵ هزار کیلووات در قالب طرح حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه، هوشمندسازی لوازم اندازه گیری به تعداد ۳۱۷۹۶ مشترک، برق رسانی به ۵ روستای بدون برق استان و بهسازی و اصلاح شبکه ۳۱۰ روستا از محل اعتبارات عوارض بهارستان را از دیگر اهداف مهم این شرکت عنوان کرد که جهت سال آینده در دستور کار قرار گرفته است.