درگاه نظرسنجی اینترنتی در سامانه ۱۵۲۲ آبفای استان اصفهان

مدیر سامانه 1522 آبفای استان اصفهان از اضافه شدن درگاه نظرسنجی اینترنتی به این سامانه تلفنی خبر داد.

به گزارش برقآب روح الله سعیدی گفت: تاکنون مشترکین از طریق تماس تلفنی با سامانه ۱۵۲۲ و فشردن کلید ۷  می توانستند میزان رضایت خود را از دریافت خدمات غیر حضوری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کنند اما از این پس مردم پس از دریافت هر کدام از خدمات  ۲۳ گانه آبفا می توانند از طریق نشانی  www.abfa.kamrad.ir/r/ulhzwmz در درگاه نظرسنجی اینترنتی از کاربران خدمات الکترونیک دفتر سامانه خدمات غیر حضوری  ۱۵۲۲ شرکت کنند.

وی افزود: درگاه نظرسنجی اینترنتی پس از دریافت هریک از خدمات غیرحضوری برروی تلفن همراه مشترک ارسال شده و دریافت کننده خدمات می تواند از طریق آن وارد صفحه نظرسنجی شده و نظرات خود را در خصوص  مدت زمان دریافت خدمات، میزان رضایت مندی از نحوه ارائه خدمات توسط میز خدمت الکترونیکی، میزان رضایت  از کیفیت میز خدمت الکترونیک  و میزان تاثیر ارتباط با میز خدمت الکترونیکی در رفع مشکل اعلام کند.

مدیردفترسامانه خدمات غیرحضوری ۱۵۲۲ آبفای استان اصفهان اعلام کرد: مشترکین همچنین می توانند با حضور در این نظر سنجی، پیشنهادهای خود را در خصوص بهبود ارائه خدمات الکترونیکی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ثبت کنند.

 

اضافه شدن درگاه نظرسنجی اینترنتی به سامانه 1522 آبفای استان اصفهان

اضافه شدن درگاه نظرسنجی اینترنتی به سامانه ۱۵۲۲ آبفای استان اصفهان