اصلاح ۶۷ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار در تفرش

مدیرتوزیع برق شهرستان تفرش از اصلاح ۶۷کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار در نقاط مختلف شهری وروستایی این شهرستان با اعتباری بالغ بر۶۰میلیارد ریال طی یکسال اخیرخبرداد. مهندس اسماعیل دارابی، احداث شبکه فشار متوسط هوایی با کابل فاصله دار واقع در بلوار طالقانی به طول ۶۲۹ متر ، نصب ۴۰۰ دستگاه چراغ روشنایی […]

مدیرتوزیع برق شهرستان تفرش از اصلاح ۶۷کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار در نقاط مختلف شهری وروستایی این شهرستان با اعتباری بالغ بر۶۰میلیارد ریال طی یکسال اخیرخبرداد.

مهندس اسماعیل دارابی، احداث شبکه فشار متوسط هوایی با کابل فاصله دار واقع در بلوار طالقانی به طول ۶۲۹ متر ، نصب ۴۰۰ دستگاه چراغ روشنایی در سطح شهرستان ،مقاوم سازی شبکه فشار متوسط ناشی از سیلاب نرسیده به روستای ابره در با حجم فیزیکی ۴.۶ کیلومتر وتامین برق سایت مخابراتی ایرانسل واقع در گردنه عبدل آباد تفرش به طول ۸۸۰ متر را از جمله فعالیت های انجام شده ذکر کرد که در مجموع با اعتباری بالغ بر ۸۲ میلیارد ریال، توزیع برق شهرستان تفرش اجرا کرده  است.

وی بابیان اینکه تعداد مشترکین شهرستان تفرش ۲۲۲۰۰ اشتراک است،افزود: ۴۸۵ انشعاب نیز به متقاضیان واگذار شده است.

مدیرتوزیع برق شهرستان تفرش بابیان اینکه طول شبکه برق  این شهرستان ۶۸۴ کیلومتر است،افزود: از این میزان ۳۹۴ کیلومتر طول شبکه فشار متوسط و ۲۹۰ کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف است.