اصلاح و توسعه ۳۲ کیلومتر خط انتقال آب در شهرستان بهار

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بهار از توسعه و اصلاح خطوط انتقال آب به طول 32 کیلومتر خبر داد.

اصلاح و توسعه ۳۲ کیلومتر خط انتقال آب در شهرستان بهار

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان همدان؛ مرتضی شریفی  در نشستی با اصحاب رسانه پیرامون عملکرد امور آب و فاضلاب این شهرستان، اظهار کرد: احداث شش باب مخزن با حجم ۲۱٠٠ متر مکعب در روستاهای مالک اشتر، میرزاحصاری، گندجین، رسول آباد سفلی، جعفرآباد و هارون آباد، توسعه و اصلاح خطوط انتقال به طول ۳۲ کیلومتر در بهار، صالح آباد، مجتمع حسین آباد عاشوری، زاغه، جمشیدآباد، میهمله علیا و سفلی، حسن‌قشلاق، حصار قره‌باغی، لک، قیدعلی بلاغ، مالک‌اشتر، گنده‌جین، حسن‌ابدال، سنگ سفید و جعفرآباد از اقداماتی بود که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در این شهرستان، انجام شده است. 
شریفی تصریح کرد: احداث و تجهیز سه باب ایستگاه پمپاژ در روستای گنبدان و مجتمع حسین‌آباد عاشوری، اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب به طول ۳۶ کیلومتر در روستاهای زاغه، رباط زعفرانی، آقبلاق لتگاه، راهموار، میرزاحصاری، چپقلو، گنج تپه همه کسی، هارون‌آباد، مالک‌اشتر، لک، گنده‌جین، کوشک‌آباد و دهنجرد و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب به طول ۳.۵ کیلومتر در روستاهای بهار، لالجین، صالح‌آباد و مهاجران، انجام شده است. 
وی ادامه داد: حفر چاه مکانیکی، دستی و افزایش گالری میهمله سفلی، حسین‌آباد، اختاچی، آق کهریز، خلیل کرد، مالک‌اشتر، کموش بلاغ، دولت‌آباد، لک، گنده‌جین، حسین‌آباد کارخانه قند، پرلوک، قشلاق، حسن قشلاق و میهمله علیاء و تجهیز چاه در صالح آباد، مهاجران، قیدعلی بلاغ، حسن‌قشلاق، لک، آق‌کهریز، همه‌کسی و گنبدان، لایروبی چاه، چشمه و قنات در قره‌آقاج، همه‌کسی، جمشیدآباد، میهمله علیا، پرلوک، چوتاش، رسول‌آباد سفلی، آب‌باریک، نورآباد، ساربانلر، باباعلی، دهنو، فسیجان، گنبدان، قیدلی بلاغ و سنگ سفید از اقدامات ما در امور آب و فاضلاب شهرستان بهار است. 
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بهار پیرامون  آبرسانی سیار در این شهرستان،بیان کرد: روستاهای زاغه، رباط، حسین‌آباد عاشوری، سیمین‌، فسیجان، نورآباد، حصار قره‌باغی، خلیل‌کرد، ساربانلر، قیدعلی بلاغ، آق‌کهریز، همه‌کسی، مالک‌اشتر، میهمله علیا و سفلی، حسین‌آباد دربند، جعفرآباد، میرزاحصاری، گنبدان، چپقلو و ساری‌قمیش، روستاهایی هستند که به صورت سیار آبرسانی شدند. 
شریفی دررابطه با تأسیسات فاضلاب این شهرستان، اظهار کرد: توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر‌های بهار، لالجین و صالح‌آباد به طول ۵.۷ کیلومتر و تکمیل و احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای آبرومند، اجرا شده است. 
وی با اشاره به اقدامات در دست اجرای امور آب و فاضلاب شهرستان بهار در سال ۱۴٠۳ گفت: احداث مجتمع آبرسانی جمشیدآباد، آبرسانی به روستاهای گنبدان، چپقلو، میرزاحصاری، ساری قمیش و جمشیدآباد در قالب مجتمع آبرسانی با اعتباری بالغ بر ۳٠ میلیارد تومان شامل اجرای ۲۷ کیلومتر خط انتقال، احداث دو باب ایستگاه پمپاژ مخزنی، حفر و تجهیز یک حلقه چاه مکانیکی از برنامه‌های ما پیرامون آبرسانی به روستاها در این شهرستان است. 
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بهار ادامه داد: حفر چاه جهت تامین آب شرب مورد نیاز روستاهای همه کسی، چوتاش، ساربانلر، خلیل کرد و پرلوک، تجهیز چاه‌های حصار قره باغی، گندجین، اختاچی، نورآباد، پرلوک و اجرای خطوط انتقال آب چاه و چشمه و قنات و مخازن روستاهای روان، اختاچی، جعفرآباد، رسول آباد سفلی، قشلاق و پرلوک، اجرای خطوط برق چاه‌های آق کهریز، گندجین، اختاچی،  حصار قره باغی، پرلوک، قشلاق، اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در سطح روستاهای هارون‌آباد،  ساربانلر، فسیجان، رسول آباد سفلی، حسن ابدال و حداث مخزن زمینی ذخیره آب شرب روستاهای فسیجان و حسن ابدال را در دستور کار داریم.
شریفی پیرامون ارتقای کیفیت آب شرب در این شهرستان، عنوان کرد: خرید و نصب دستگاه‌های آب شیرین کن جهت ارتقای کیفیت آب شرب روستاهای همه کسی، حسین آباد کارخانه قند و راهموار در دستور کار ما قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ضرورت تامین آب شرب پایدار در شهرهای بهار، لالجین، صالح آباد و مهاجران از سد تالوار، ضرورت تأمین آب شرب پایدار روستاهای شهرستان بهار از سد تالوار، احداث مخزن ۳٠٠٠ مترمکعبی ذخیره آب شرب شهر مهاجران با اعتبار ۲٠ میلیارد تومان، اجرای خط انتقال فاضلاب شهر لالجین به طول ۶.۵ کیلومتر به همراه احداث ایستگاه پمپاژ با اعتبار ۳٠ ملیارد تومان، تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهر صالح آباد به طول ۲٠ کیلومتر با اعتبار ۶٠ میلیارد تومان، تکمیل و بهره برداری کامل مجتمع حسین آباد عاشوری با اعتبار ۱٠ میلیارد تومان و ضرورت تامین اعتبار ۳٠ میلیارد تومان جهت احداث مجتمع آبرسانی جمشید آباد، از اقدامات مورد نیاز در سطح شهرستان بهار است.