توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب روستاهای مروست

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد

به گزارش برقاب،علمدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: با توجه به فرسودگی شبکه آبرسانی، وجود انشعابات قدیمی و همچنین هدر رفت آب، عملیات توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شرب روستاهای مروست به مدت یک ماه انجام شد.

او افزود: با اجرای این طرح توسعه و اصلاح حدود هزار و ۳۰۰ مشترک با جمعیتی بالغ بر پنج هزار و ۱۰۰ نفر از آب شرب پایدار برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد به اهمیت اصلاح شبکه های آبرسانی و تعویض لوله های فرسوده در پیشگیری از هدر رفت آب و تامین آب شرب پایدار اشاره کرد و ادامه داد: عملیات اجرای اصلاح شبکه توزیع و استاندارد سازی انشعابات آب شرب مشترکین در روستاهای کرخنگان، توتک چنار، ناز ترکان، هرابرجان و مبارکه از توابع شهرستان مروست با هزینه ای حدود ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات عمرانی به بهره برداری رسید.