اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در شهرستان تربت حیدریه

مدیر امور مهندسی و توسعه شرکت آبفای تربت حیدریه بیان کرد: با وجود کمبود منابع اعتباری سه کیلومتر شبکه توزیع آب شهری و روستایی در سال جاری اصلاح و توسعه یافت. به گفته ذکاوتی در سال جاری ۱۲ کیلومتر از مسیرهای پر اتفاق شبکه توزیع آب در اولویت اصلاح قرار گرفت که حدود ۲۵درصد آن […]

مدیر امور مهندسی و توسعه شرکت آبفای تربت حیدریه بیان کرد: با وجود کمبود منابع اعتباری سه کیلومتر شبکه توزیع آب شهری و روستایی در سال جاری اصلاح و توسعه یافت.
به گفته ذکاوتی در سال جاری ۱۲ کیلومتر از مسیرهای پر اتفاق شبکه توزیع آب در اولویت اصلاح قرار گرفت که حدود ۲۵درصد آن عملیاتی شد.
وی این عملیات را شامل اجرای هزار و۷۶۶ متر اصلاح و هزار و۲۲۶ متر توسعه شبکه و نوسازی ۲۶۶ فقره انشعاب با اعتبار ۲۶میلیارد و ۵۳۳میلیون ریال اعلام کرد و ادامه این پروژه را نیازمند تامین اعتبار ملی دانست.
ذکاوتی با بیان اینکه پروژه اصلاح شبکه آب شهر نسر واقع در بخش رخ تربت حیدریه به طول ۸ کیلومتر از محل اعتبارات عمرانی در دست اجرا است افزود: تاکنون ۷۰۰ متر آن اجرا شده و پیش بینی می شود در کمتر از ۶ ماه به بهره برداری برسد.