اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در شهرستان تربت حیدریه

مدیر امور مهندسی و توسعه شرکت آبفای تربت حیدریه بیان کرد: با وجود کمبود منابع اعتباری سه کیلومتر شبکه توزیع آب شهری و روستایی در سال جاری اصلاح و توسعه یافت. به گفته ذکاوتی در سال جاری 12 کیلومتر از مسیرهای پر اتفاق شبکه توزیع آب در اولویت اصلاح قرار گرفت که حدود 25درصد آن […]

مدیر امور مهندسی و توسعه شرکت آبفای تربت حیدریه بیان کرد: با وجود کمبود منابع اعتباری سه کیلومتر شبکه توزیع آب شهری و روستایی در سال جاری اصلاح و توسعه یافت.
به گفته ذکاوتی در سال جاری 12 کیلومتر از مسیرهای پر اتفاق شبکه توزیع آب در اولویت اصلاح قرار گرفت که حدود 25درصد آن عملیاتی شد.
وی این عملیات را شامل اجرای هزار و766 متر اصلاح و هزار و226 متر توسعه شبکه و نوسازی 266 فقره انشعاب با اعتبار 26میلیارد و 533میلیون ریال اعلام کرد و ادامه این پروژه را نیازمند تامین اعتبار ملی دانست.
ذکاوتی با بیان اینکه پروژه اصلاح شبکه آب شهر نسر واقع در بخش رخ تربت حیدریه به طول 8 کیلومتر از محل اعتبارات عمرانی در دست اجرا است افزود: تاکنون 700 متر آن اجرا شده و پیش بینی می شود در کمتر از 6 ماه به بهره برداری برسد.