اصلاح و توسعه شبکه آب 4 روستا در سقز

مدیر امور آب و فاضلاب سقز از اجرای 6810 متر عملیات اصلاح و 950 متر عملیات توسعه شبکه آب در 4 روستای بسطام، خورده لوکی، دوله سیر و آلتون سفلی طی مدت اخیر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، عباس ولایتی با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای […]

مدیر امور آب و فاضلاب سقز از اجرای 6810 متر عملیات اصلاح و 950 متر عملیات توسعه شبکه آب در 4 روستای بسطام، خورده لوکی، دوله سیر و آلتون سفلی طی مدت اخیر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، عباس ولایتی با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای تأمین آب پایدار بهداشتی برای روستانشینان، در روستای بسطام 1300 متر خط انتقال اجرا و چاه حفاری شده نیز تجهیز و در مدار قرار گرفت.

وی افزود: در روستای خورده لوکی نیز اصلاح شبکه به طول 3200 متر، توسعه شبکه به طول 350 متر، خط انتقال به طول 400 متر اجرا شد؛ ضمن آنکه 130 مورد ست کامل انشعاب به مشترکین واگذار گردید.

مدیر امور آبفا سقز خاطرنشان کرد: در روستای دوله سیر عملیات اصلاح شبکه به طول 1650 متر، توسعه شبکه به طول 170 متر، خط انتقال به طول 120 متر اجرا گردیده است؛ ضمن آنکه احداث مخزن 20 مترمکعبی، نصب 24 مورد ست کامل انشعاب و احداث و تجهیز یک باب ایستگاه پمپاژ  اجرا شد.

ولایتی تصریح کرد: در روستای آلتون سفلی بازسازی شبکه به طول 1960 متر، توسعه شبکه به طول 430 متر و نصب 75 مورد ست کامل اجرا گردیده است.