اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی شهرستان میبد

مدیر امور آبفای میبد از آغاز عملیات اصلاح و توسعه ی بیش از شش کیلومتر شبکه آبرسانی در سطح شهرستان میبد خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد مجید دشتی گفت : این عملیات در راستای گسترش شبکه آبرساانی جلوگیری از هدررفت آب و انجام درخواست های مردمی آغاز شد […]

مدیر امور آبفای میبد از آغاز عملیات اصلاح و توسعه ی بیش از شش کیلومتر شبکه آبرسانی در سطح شهرستان میبد خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد مجید دشتی گفت : این عملیات در راستای گسترش شبکه آبرساانی جلوگیری از هدررفت آب و انجام درخواست های مردمی آغاز شد

  دشتی اظهارداشت : این عملیات با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و عمرانی در حال اجرا می باشد

 وی افزود : این عملیات با استفاده از لوله های پلی اتیلن ۶۳ تا ۱۶۰ میلی متری انجام می شود .