اصلاح و تعویض خط انتقال مجتمع جواد الائمه (ع) سرخس

250متر از خط انتقال آب شرب مجتمع جواد الائمه (ع) شهرستان سرخس به دلیل فرسودگی و اتفاقات مستمر تعویض شد. مدیر امور آب و فاضلاب سرخس با بیان اینکه تا پیش از این عملیات افت فشار و هدر رفت آب شرب یکی از مشکلات آبرسانی به این روستاها بود اعلام کرد: در حال حاضر این […]

250متر از خط انتقال آب شرب مجتمع جواد الائمه (ع) شهرستان سرخس به دلیل فرسودگی و اتفاقات مستمر تعویض شد.
مدیر امور آب و فاضلاب سرخس با بیان اینکه تا پیش از این عملیات افت فشار و هدر رفت آب شرب یکی از مشکلات آبرسانی به این روستاها بود اعلام کرد: در حال حاضر این مشکل عمده برطرف شده است.
امیر پوروحدتی افزود: عبور قسمتی از خط انتقال مجتمع جواد الائمه (ع) به صورت عرضی از داخل رودخانه کشف رود در سنوات قبل، با عث فرسودگی شدید و بروز اتفاقات زیاد می گردید لذا در راستای خدمت رسانی به مردم شریف و جلوگیری از کاهش افت فشار و هدررفت آب نسبت به اجرای این پروژه به صورت امانی و با استفاده از امکانات لجستیکی امور و همکاری اداره راه شهرستان، اقدام شد.
شایان ذکر است این مجتمع 7 روستا با جمعیتی بالغ بر 4هزار و400 نفر را تحت پوشش دارد.