اصلاح و بهینه شبکه برق روستای چمبطان علیا…

موضوع مناقصه آخرین مهلت آخرین مهلت اصلاح و بهینه شبکه برق روستای چمبطان علیا ومبارک آباد و رینگ فیدر نجوبران به گاماسیاب واقع در شهرستان بیستون (از محل اعتبارات داخلی سیل) ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ واگذاری تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات کارشناس فنی و غیر فنی ، خدمات اداری و دفتری ، کارپردازی ، تاسیسات ، […]

موضوع مناقصه آخرین مهلت آخرین مهلت
اصلاح و بهینه شبکه برق روستای چمبطان علیا ومبارک آباد و رینگ فیدر نجوبران به گاماسیاب واقع در شهرستان بیستون (از محل اعتبارات داخلی سیل) ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
واگذاری تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات کارشناس فنی و غیر فنی ، خدمات اداری و دفتری ، کارپردازی ، تاسیسات ، انبارداری ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
واگذاری بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث در سطح استان کرمانشاه (از محل اعتبارات داخلی) ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ 
فروش ۱۰۰،۰۰۰ کیلوگرم انواع آهن آلات وفروش ۱۶۹۵ اصله انواع تیر سیمانی اسقاط ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵