اصلاح و بهینه سازی فرایند تامین و انتقال برق در جنوب شرق شیراز

 معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای استان فارس از اصلاح، بهینه سازی و ارتقاء ۱۹ دستگاه کلید در ایستگاه صنعت به منظور افزایش جریان اتصال کوتاه و آمپر خروجی کلیدها و بهینه سازی فرایند تامین و انتقال برق در منطقه جنوب شرق  شیراز خبر داد و اظهار داشت : اجرای این طرح ها با […]

 معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای استان فارس از اصلاح، بهینه سازی و ارتقاء ۱۹ دستگاه کلید در ایستگاه صنعت به منظور افزایش جریان اتصال کوتاه و آمپر خروجی کلیدها و بهینه سازی فرایند تامین و انتقال برق در منطقه جنوب شرق  شیراز خبر داد و اظهار داشت : اجرای این طرح ها با حدود ۱۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری و هزینه انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای استان فارس ، مهندس حمزه روغنیان با بیان اینکه اجرای طرح اصلاح، بهینه سازی و ارتقاء ۱۹ دستگاه کلید در ایستگاه صنعت شیراز با نظر کارشناسان و ارزیابی شبکه انتقال انجام شده است افزود: بررسی های کارشناسی  توسط  متخصصان صنعت برق و کارشناسان مجری طرح بهینه سازی شبکه در این زمینه انجام شده  و با توجه به اینکه در ایستگاه صنعت سطح جریان اتصال کوتاه و آمپر کلیدها پایین بود ، تصمیم بر ارتقاء ۱۹ دستگاه کلید در این ایستگاه گرفته شده است.

مهندس روغنیان اضافه کرد: همچنین به منظور اتصال ۲ نیروگاه مقیاس کوچک توسط باسبار ایستگاه صنعت به شبکه  با  بررسی های کارشناسی  به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه در جهت اتصال این دو نیروگاه مقیاس کوچک به شبکه، تعداد ۱۹ کلید در ایستگاه صنعت با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال تعویض و سطح اتصال کوتاه باسبار افزایش یافت.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای استان فارس یاد آور شد : با انجام این پروژه سطح جریان اتصال کوتاه در این ایستگاه از ۱۶کیلو آمپر  به ۲۵ کیلو آمپر و همچنین جریان کلیه کلیدها از ۶۳۰ آمپر به ۱۲۵۰ آمپر افزایش پیدا کرد.

مجری طرح بهینه سازی شبکه انتقال شرکت برق منطقه ای استان فارس نیز به برخی از مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: در این زمینه می توان به انتخاب بهترین روش و صرفه جویی ۲۴ میلیارد ریال  در هزینه ها اشاره کرد ، همچنین انجام  این طرح  در کمترین زمان ممکن و بدون اعمال هرگونه خاموشی برق در شیراز از دیگر نکات قابل اشاره است.

مهندس محمد علی هرمزی اضافه کرد: اکنون با اصلاح و بهینه سازی ایستگاه صنعت شیراز موجب افزایش سطح اتصال کوتاه و ارتقا ء کلیدخانه و امکان اتصال دو نیروگاه تولید پراکنده به شبکه فراهم شده است.

مجری طرح بهینه سازی شبکه انتقال شرکت برق منطقه ای استان فارس همچنین با بیان اینکه اصلاح و بهینه سازی فرایند تامین و انتقال برق  موضوعی متعارف است و در شرایط کنونی تحریم و با توجه به اولویت بخشیدن به اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسزایی برخوردار است گفت: همه فرایند های اصلاح و بهینه سازی پست صنعت شیراز با حضور و همکاری متخصصین بومی و داخلی انجام شده است ، شرکت برق منطقه ای استان فارس اکنون به این درجه از بهره مندی نیروی متخصص رسیده است که بدون دخالت و نیاز به توان تخصصی خارجی می تواند بزرگترین و پیچیده ترین فعالیت های اصلاح و بهینه سازی را اجرا و پیاده سازی نماید.

مهندس هرمزی  به رشد سریع مصرف در شبکه‌های برق با توسعه و گسترش منابع تولید و ایستگاههای تبدیل و توزیع  اشاره کرد و افزود: کیفیت برقرسانی از نقطه نظر ایمنی و قابلیت اطمینان و ملاحظات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است ؛ اصلاح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات و ایستگاه‌های برق با  ایجاد سیستم‌های به هم پیوسته  درارتباط است و بدنبال آن مسائل دیگری از قبیل تامین پایداری شبکه و انتخاب سطوح ولتاژ بالاتر  و کیفیت تامین برق و انرژی مطرح می گردد که اکنون با در نظر گرفتن همه این شرایط و با  دیدن اولویت تامین و انتقال برق پایدار به موفقیت‌های چشمگیر دست یافته ایم.