در قالب طرح بهارستان انجام شد؛

اصلاح و بهینه سازی شبکه فشارضعیف هوایی روستای لاسجرد شهرستان سرخه

سرپرست توزیع برق شهرستان سرخه گفت: اصلاح و بهینه سازی شبکه فشارضعیف هوایی روستای لاسجرد از توابع شهرستان با برکناری سیم مسی و احداث کابل خودنگهدار در قالب رزمایش خدمت متعالی به انجام رسید.

به گزارش برقآب، به نقل از شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، سعید ادب اظهار کرد: این پروژه که در راستای طرح بهارستان و با اهداف کاهش تلفات انرژی الکتریکی، افزایش رضایت مندی مشترکین، پیشگیری از سرقت، افزایش قابلبت اطمینان شبکه، بهبود ولتاژ شبکه و اصلاح و بهینه سازی شبکه های فشارضعیف هوایی روستای لاسجرد طی نُه مرحله و یک ماه به انجام رسیده است بخشی از خیابان های امام خمینی (ره)، شهیدان احسانی، سعیدی و قدرت الله ساسانی را اصلاح و بهینه سازی نموده است.

وی با بیان اینکه رفع عیوب ثبت شده در سامانه سانب شرکت از عمده ترین دلیل انجام این پروژه بوده است افزود: برکناری یک هزار و ۵۰۰ متر شبکه فشارضعیف هوایی سیمی با احداث کابل خودنگهدار مقطع ۳۵، مقاوم سازی و قالب بندی هفت اصله پایه فشارضعیف، نصب ۱۳ اصله پایه سیمانی و مقاوم سازی پایه های فرسوده، اصلاح روشنایی معابر و بهینه سازی نوردهی پایه های موجود، اصلاح و نصب ۵۲ مورد وینچ کابل سرویس مشترکان، شاخه زنی اشجار، تقویت و هم بندی سیستم ارت الکتریکی شبکه در پنج نقطه جامپر و رفع حریم شبکه فشارضعیف هوایی در منطقه، سایر اقدامات این مدیریت در جهت انجام این پروژه بوده است.

ادب خاطرنشان کرد: برای انجام این پروژه بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرستان به انجام رسیده است.