به منظور افزایش پایداری برق صورت پذیرفت؛

اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع برق روستایی شهرستان دامغان

مدیر توزیع برق شهرستان دامغان از اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق روستاهای مهماندوست و جزن، به منظور افزایش پایداری شبکه توزیع برق وتامین مطمئن آن خبر داد.

به گزارش برقآب، مدیر توزیع برق شهرستان دامغان از اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق روستاهای مهماندوست و جزن، به منظور افزایش پایداری شبکه توزیع برق وتامین مطمئن آن خبر داد.

سید محمدحسین ترابی با اعلام خبر فوق اضافه داشت: تبدیل بیش از ۱۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار، نصب ۶۷ اصله پایه نه متری سیمانی جدید و برکناری ۵۷ اصله پایه فرسوده و مزاحم، نصب ۳۸ دستگاه سرچراغ جدید روشنایی معابر و اصلاح بیش از یک هزار و۲۴۰ مورد انشعابات برق مشترکین منطقه از جمله اقدامات این عملیات بوده است.

سید محمدحسین ترابی تصریح کرد: کاهش تلفات انرژی الکتریکی ناشی از فرسودگی شبکه توزیع برق روستاهای یاد شده، کاهش خاموشی های ناخواسته، افزایش پایداری شبکه توزیع، پیشگیری از سرقت های احتمالی، افزایش رضایت مندی مشترکین، تعویض پایه های فرسوده، نصب پایه های سیمانی جدید به منظور رفع حریم از شبکه توزیع برق و رفع سدمعبر، اصلاح انشعابات و سرچراغ های روشنایی معابر و بهبود ولتاژ شبکه فشارضعیف روستایی، از مهمترین اهداف و دلایل انجام پروژه مذکور می باشد.

ترابی مدیر توزیع برق شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: به این منظور ۴۴ میلیارد ریال سرمایه گذاری در مدیریت توزیع برق شهرستان دامغان در مدت زمانی کمتر از یک ماه صورت پذیرفته است.