اصلاح و بهینه سازی شبکه های فشار ضعیف ۶ روستای فراهان

مدیرتوزیع برق شهرستان فراهان از اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف ۶روستای این شهرستان با مبلغی بالغ بر ۱۱میلیارد ریال طی یکسال اخیرداد. مهندس سید رضا مهاجرانی،ارتقای پایداری خطوط برق رسانی ،پیشگیری از سرقت شبکه وافزایش رضایتمندی مشترکان را از اهداف اجرای طرح  تبدیل شبکه های فشار ضعیف سیمی به کابل خودنگهدار برشمرد. وی بابیان اینکه ۱۲کیلومترو ۵۸۰متر شبکه […]

مدیرتوزیع برق شهرستان فراهان از اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف ۶روستای این شهرستان با مبلغی بالغ بر ۱۱میلیارد ریال طی یکسال اخیرداد.

مهندس سید رضا مهاجرانی،ارتقای پایداری خطوط برق رسانی ،پیشگیری از سرقت شبکه وافزایش رضایتمندی مشترکان را از اهداف اجرای طرح  تبدیل شبکه های فشار ضعیف سیمی به کابل خودنگهدار برشمرد.

وی بابیان اینکه ۱۲کیلومترو ۵۸۰متر شبکه فشار ضعیف سیمی به کابل خودنگهدار در روستاهای سهل آباد ، وزیر آباد ، مشکان ، مشهدالکوبه ، میچان  و نوازن تبدیل شده است ،افزود: جابه جایی ۸۳ اصله تیر ،برکناری ۶اصله تیر در معبر فشار قوی،جابجایی ۷اسپان فشار متوسط و رگلاژ ۲۱اسپان شبکه فشار متوسط در روستای مشهد الکوبه، انجام شده دانست.

مدیرتوزیع برق شهرستان فراهان بابیان اینکه تعداد کل مشترکین این شهرستان ۲۴هزار ۵۱۹مشترک است،افزود: طی یکسال اخیر  ۷۹۵انشعاب به متقاضیان واگذار شده است.

وی بابیان اینکه طول شبکه برق شهرستان فراهان ۱۰۸۳کیلومتر است،افزود: از این میزان ۸۴۰کیلومتر طول شبکه فشار متوسط و ۴۸۶کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف است.