اصلاح و بازسازی شبکه و خطوط انتقال روستاهای ایجرود

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: در سه ماه نخست سال جاری، عملیات اصلاح و بازسازی شبکه و خطوط انتقال آب در 15 روستای شهرستان ایجرود انجام شد. علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: این عملیات به طول 5.5 کیلومتر و در روستاهای شیوه، ینگی کند سیدلر، جوقین، سعید آباد، قراقیه، تله گرد، […]

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: در سه ماه نخست سال جاری، عملیات اصلاح و بازسازی شبکه و خطوط انتقال آب در 15 روستای شهرستان ایجرود انجام شد.

علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: این عملیات به طول 5.5 کیلومتر و در روستاهای شیوه، ینگی کند سیدلر، جوقین، سعید آباد، قراقیه، تله گرد، قره سعید، چتز، خانجین، گلابر سفلی، بیدگینه، احمد کندی، کوسه لر، اغلبیک سفلی و قارختلو اجرا شده است.

وی افزود: میزان اعتبار مورد نیاز جهت پیمان سپاری این حجم اصلاح شبکه افزون بر 4 میلیارد و 400 میلیون ریال بود که با مشارکت اهالی و دهیاری روستاها، اعتبار هزینه شده برای اجرای این عملیات به 2 میلیارد و 900 میلیون ریال کاهش یافته است.

جزء قاسمی هدف از اجرای این عملیات را کمک به کاهش تنش آبی در روستاها، کاهش حوادث و اتفاقات آب، پیشگیری از هدر رفت آب و تامین فشار متعارف آب برای روستائیان عنوان کرد.

گفتنی است: شهرستان ایجرود با بیش از 33 هزار نفر جمعیت یکی از 8 شهرستان استان زنجان می باشد که تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار دارد.