شبکه فرسوده توزیع آب اصلاح و بازسازی می شود

 1800 متر از شبکه فرسوده توزیع آب در محدوده آبرسانی شهر کیلان در مرحله اصلاح و بازسازی است.

به گزارش برقآب، بنابر اعلام مدیر امور بهره‌برداری کیلان ، همزمان با اجرای این عملیات بیش از ٢۵٠ رشته انشعاب شبکه فرسوده توزیع آب نیز در حال بازسازی و اصلاح است.
مهندس موحدی با بیان اینکه عملیات اصلاح شبکه فرسوده توزیع آب به طول ١٨٠٠ متر، با لوله هایی به قطر ٩٠ و ١١٠ میلی متر و از جنس پلی اتیلن بوده است افزود:با اجرای این عملیات مشکل افت فشار آب ساکنان برطرف و این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از هدر رفت آب خواهد داشت.
وی اعلام کرد این اقدامات با همت، پشتیبانی و همکاری صمیمانه معاونت بهره برداری آبفای شرق رقم خورده است.