اصلاح شبکه فشار ضعیف هوایی در شهرستان بیجار

مدیرتوزیع برق شهرستان بیجار از اصلاح 7913 متر شبکه فشار ضعیف هوایی روستاهای خاندانقلی و چشمه کاظم به کابل خودنگهدار با اعتبار 5 میلیارد ریال خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ، هادی محمدمرادیان در تشریح این خبرگفت : شبکه برق روستاها همواره به جهت پراکندگی و قرارگرفتن […]

مدیرتوزیع برق شهرستان بیجار از اصلاح 7913 متر شبکه فشار ضعیف هوایی روستاهای خاندانقلی و چشمه کاظم به کابل خودنگهدار با اعتبار 5 میلیارد ریال خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ، هادی محمدمرادیان در تشریح این خبرگفت : شبکه برق روستاها همواره به جهت پراکندگی و قرارگرفتن در شرایط جوی نامناسب بیشترین آسیب را متحمل می شود، بر این اساس برنامه های مهمی به منظور افزایش تاب آوری شبکه های برق روستایی، رفع افت ولتاژ و حریم در شبکه، اصلاح روشنایی، بهسازی و رفع فرسودگی شبکه ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به بازسازی شبکه برق فرسوده روستاهای شهرستان بیجار گفت: عملیات اجرایی اصلاح 7913 متر شبکه فشار ضعیف هوایی روستاهای خاندانقلی و چشمه کاظم به منظور ارائه خدمات بهتر و کسب رضایتمندی روستاییان شریف ، با صرف هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان آغاز و در حال اجرا می باشد .
وی در پایان اظهار داشت: با توجه به شرایط توپوگرافی و جغرافیایی منطقه بیجار و شرایط ناساعد جوی ،اصلاح شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط مناطقی از سطح شهرستان با هدف استاندارسازی شبکه از اولویت برنامه های این مدیریت است.
لازم به ذکر است روستاهای خاندانقلی با جمعیت 237 خانوار و روستای چشمه کاظم نیز با جمعیت25 خانوار از روستاهای پرجمعیت شهرستان بیجار است.