اصلاح روابط مالی با شرکتهای توزیع نیرو

معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر از عزم این شرکت برای اصلاح روابط مالی با شرکتهای توزیع برق خبر داد که در قالب یک قرارداد شفاف و قیمت‌گذاری استاندارد خدمات در سال جاری اجرا می شود.
به گزارش برقاب : روابط مالی با شرکتهای توزیع نیرو اصلاح می شود . محمدحسین ملاعلیا معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر با اشاره به عزم توانیر برای اصلاح روابط مالی با شرکتهای توزیع نیرو در سال جاری و پیگیری تشکیل کارگروه در این خصوص، استقلال مالی شرکت‌های توزیع را از الزامات اساسی اصلاحات جدید عنوان کرد.
ملاعلیا استقلال مالی شرکت‌های توزیع نیرو را مستلزم تعیین ارزش خدمات در هریک از شرکت‌ها عنوان کرد که متناسب با ویژگی‌ها و ابعاد شبکه از جمله ویژگی‌های اقلیمی، تعداد و میزان پراکندگی مشترکان، طول شبکه و خدمات جاری هر شرکت، ارزش گذاری می‌شود.
وی تصریح کرد: در سازوکار جدید، ارتباط مالی ما با شرکت‌های توزیع ربطی به درآمد و دریافتی این شرکت‌ها از مشترکان نخواهد داشت، بلکه این شرکت‌ها بر اساس یک قرارداد SLA و مطابق ارزش گذاری انجام شده، بابت خدمتی که ارائه می‌کنند، هزینه دریافت خواهند کرد.
معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر تشخیص هزینه به ازای هر خدمت در حوزه‌های مختلف بهره‌برداری، توسعه، خدمات مشترکان و غیره که متناسب با معیار استاندارد انجام می‌شود را در جهت به حداقل رساندن خطا در این حوزه نقش آفرین و تاثیرگذار دانست.
ملاعلیا موقعیت جدید را به لحاظ ورود شرکت‌های توزیع به بورس، ایجاد بهره‌وری در شرکت‌ها ،اصلاح صورت‌های مالی و… موقعیتی فوق‌العاده برای این شرکت‌ها عنوان کرد که از سوی دیگر یک قرارداد کاملا شفاف و شابلون دقیقی را برای ارتباط مالی با شرکت‌ها در اختیار توانیر قرار می‌دهد.