اصلاح خطوط انتقال وشبکه توزیع روستاهای کرج

رئیس اداره آب وفاضلاب آسارا از انجام 44 مورد تعمیر خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب در روستاهای تکیه سپهسالار و نساء شهرستان کرج طی یک ماه گذشته خبر داد. به گزارش روابط عمومی مدیریت آب وفاضلاب شهرستان کرج اصغر جعفری نسب رئیس اداره آبفا آسارا اظهارداشت: با تعمیرات و بازسازی‌های انجام‌شده در خطوط […]

رئیس اداره آب وفاضلاب آسارا از انجام 44 مورد تعمیر خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب در روستاهای تکیه سپهسالار و نساء شهرستان کرج طی یک ماه گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آب وفاضلاب شهرستان کرج اصغر جعفری نسب رئیس اداره آبفا آسارا اظهارداشت: با تعمیرات و بازسازی‌های انجام‌شده در خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع ضمن جلوگیری از هدر رفت آب کیفیت و کمیت آب شرب روستاهای مذکور بهبود یافت.
وی افزود: آب شرب اهالی روستاهای تکیه سپهسالار ونساء با انجام 44 مورد تعمیر خط انتقال وشبکه توزیع وبه لحاظ کیفی وکمی ارتقاءپیدا کرده است.
جعفری نسب تصریح کرد: نصب دینام، نصب شیر، تعمیر پمپ و جوشکاری منبع نیز از دیگر اقداماتی است که در راستای بهبود کیفیت و کمیت آب شرب این دو روستاه طی یکماه گذشته انجام شده است.
وی در ادامه گفت: در یکماه گذشته و در سطح این دو روستاه تعداد 15انشعاب غیر مجاز جمع‌آوری شده است.
جعفری نسب اظهار داشت : واحد امور مشترکین به صوررت مستمر و مداوم و با رعایت قوانین و مقررات در راستای تشکیل پرونده برای مشترکین غیر مجاز و جمع‌آوری آن‌ها اقدام کرده و در صورت لزوم توسط مراجع قضایی و با همکاری مامورین نیروی انتظامی اخطاریه صادر می‌کند.