اصحاب رسانه از پروژه های توزیع برق خوزستان بازدید کردند

بازدید اصحاب رسانه از پروژه های توزیع برق خوزستان

به گزارش برقاب،اردوی راویان پیشرفت و راهیان نور اصحاب رسانه با همکاری شرکت توزیع برق خوزستان و سازمان بسیج رسانه استان در آبادان برگزار شد.

در این برنامه؛ خبرنگاران در منطقه اروند از یادمان شهدای والفجر ۸ بازدید به عمل آوردند و طرح‌های اجرا شده در حوزه برق رسانی پس از انقلاب اسلامی در منطقه عملیاتی از سوی راویان پیشرفت با حضور مهندسین شرکت توزیع نیروی برق در آبادان توضیح داده شد.