استقرار و بهره برداری مخزن آب اضطراری آبفای منطقه چهار

دومین مخزن آب آشامیدنی طرح آبرسانی اضطراری آبفای منطقه چهار با ظرفیت 100 متر مکعب در موقعیت پارک شوش  نصب و وارد مدار بهره برداری گردید .  به گفته ی مدیر عامل این شرکت، عملیات اجرایی حفاری و تهیه و نصب این مخزن حدودا”با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال تامین و به اجرا رسیده […]

دومین مخزن آب آشامیدنی طرح آبرسانی اضطراری آبفای منطقه چهار با ظرفیت 100 متر مکعب در موقعیت پارک شوش  نصب و وارد مدار بهره برداری گردید . 

به گفته ی مدیر عامل این شرکت، عملیات اجرایی حفاری و تهیه و نصب این مخزن حدودا”با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال تامین و به اجرا رسیده است. 

ناصر خلج کامرانی افزود: در حال حاضر عملیات آماده سازی 3 مخزن پارک فجر افسریه، پارک سرخه حصار و پارک زیتون بطور کامل انجام و آماده نصب می باشد. 

وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی مخزن دوم این شرکت با پیشرفت 100 درصدی در مرحله تست و کنترل های نهایی بوده که حداکثرظرف مدت 10 روز آینده حمل و در موقعیت پارک فجر افسریه نصب خواهد شد.