استقرار سامانه ۳۱۷۱ در شرکت آب منطقه ای اردبیل

مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای اردبیل از استقرارسامانه ۳۱۷۱ به عنوان پل ارتباطی بین شرکت آب منطقه ای اردبیل و ارباب رجوع و بهره برداران از منابع آبی خبر داد.  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای  استان اردبیل ، رزاق علی پور با بیان اینکه این سامانه قابلیت ثبت […]

مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای اردبیل از استقرارسامانه ۳۱۷۱ به عنوان پل ارتباطی بین شرکت آب منطقه ای اردبیل و ارباب رجوع و بهره برداران از منابع آبی خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای  استان اردبیل ، رزاق علی پور با بیان اینکه این سامانه قابلیت ثبت مکالمات و ارجاع آن به کارشناسان جهت بررسی موارد درخواستی را دارد، افزود: در این سامانه علاوه بر پیگیری تقاضاهای ثبت شده حداقل ۱۳ نوع تخلف در حوزه منابع آبی قابل پیگیری است.

وی تصریح کرد: استان می توانند در صورت مشاهده، حفر چاه غیر مجاز یا کف شکنی،  تردد دستگاه های حفاری غیر مجاز، اضافه برداشت از چاه های مجاز، برداشت مصالح از بستر و حریم رودخانه ها و مسیلها، ساخت و ساز غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها، توسعه غیر قانونی پایاب اولیه چاه های کشاورزی، فروش و یا انتقال آب به اراضی غیر، دستکاری کنتورهای حجمی هوشمند و حجمی مکانیکی، تغییر نوع مصرف چاه، تخریب شبکه های آبیاری و تاسیسات جانبی و دریچه های برداشت آب، برداشت از منابع آب سطحی توسط موتور تلمبه و …  با سامانه ۳۱۷۱ از طریق تلفن ثابت بدون پیش کد و گوشی موبایل با پیش کد۰۴۵۳۱۷۱ مورد تخلف را گزارش نمایند.

علی پور اظهار داشت: این سامانه ضمن کاهش مراجعه مستقیم و حضوری متقاضیان  موجب صرفه جویی در هزینه و وقت خواهد شد و با توجه به شیوع ویروس کرونا از خطرات احتمالی نیز جلوگیری می نماید.