استفاده ۳۷ درصد مشترکین از پاداش صرفه جویی

در سال گذشته حدود 37 درصد از کلیه مشترکین خانگی شرکت آب و فاضلاب با رعایت مصرف، حداقل یک دوره مشمول دریافت پاداش صرفه جویی گردیده اند که بر روی صورتحساب مصرفی اعمال شده است و در سال جاری نیز همانند سال گذشته مشترکین درصورت کاهش مصرف آب نسبت به الگوی مصرف مشمول پاداش صرفه جویی می گردند.

استفاده ۳۷ درصد مشترکین از پاداش صرفه جویی

 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با بیان این مطلب گفت: کلیه مشترکین خانگی که مصرف آب آن ها در حد الگوی مصرف و پایین تر از آن باشد در صورتی که مصرف آب خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش دهند به میزان کاهش مصرف نسبت به الگوی مصرف، پاداش صرفه جویی دریافت می نمایند.

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی آبفا مشهد، حسین اسماعیلیان افزود: در بخش خانگی معافیت صورتحساب آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب  شامل مددجویان کمیته امداد و سازمان  بهزیستی و در بخش غیر خانگی شامل کاربری های  مساجد، دارالقران، حوزه های علمیه، حسینیه ها، موسسات قرآنی، گلزار شهدا، امام زاده ها ، خانه های عالم روستا و اماکن مذهبی اقلیت های دینی  می باشد.

وی ادامه داد: سال ۱۴۰۱ مشترکین کمیته امداد و سازمان بهزیستی صرفا در صورت مصرف کمتر و یا برابر الگوی مصرف مشمول معافیت می شدند  ولی در سال ۱۴۰۲ در صورت مصرف بیش از الگوی مصرف، هزینه مازاد بر الگوی مصرف از مشترک اخذ و  مصارف کمتر از الگو  مشمول معافیت می گردد ؛ همچنین در بخش غیر خانگی نیز مساجد، دارالقرآن، حوزه های علمیه، حسینیه ها ، موسسات قرآنی، گلزار شهدا، امام زاده ها و خانه های عالم روستا و اماکن مذهبی اقلیت های دینی با معرفی نامه از مراجع ذیصلاح   مشمول معافیت ۱۰۰درصدی صورتحساب آب مصرفی می شوند .