استفاده از گروه ها جهادی برای آبرسانی به روستاهای خراسان رضوی

مدیرعامل آبفا خراسان رضوی از طرح این شرکت برای استفاده از گروه های جهادی در اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای استان خبر داد.

استفاده از گروه ها جهادی برای آبرسانی به روستاهای خراسان رضوی، به گزارش برقاب،”حسین امامی”  به دیگر برنامه های آبفا برای  پایدار سازی آب شرب روستاها اشاره کرد و افزود: آبفا استان براساس سناریوهای تهیه شده ، بخشی از پروژه های اصلاح شبکه روستایی را با کمک خیرین و مشارکت مردم اجرا می کند .
وی در همین رابطه اعلام کرد: از محل مشارکت افراد خیر و واقفین آب ، تاکنون ۵۲۵ روستای استان با تامین لوله و اتصالات به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال طی دو سال گذشته  آبرسانی شده و یا در حال آبرسانی است.
وی همچنین از تامین مالی هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای  ادامه استفاده از گروه ها جهادی  آبرسانی به روستاهای خراسان رضوی خبر داد و با مثبت ارزیابی کردن روند اجرای طرح جهاد آبرسانی در استان افزود: آبرسانی به ۴۰ روستا در قالب این طرح تا پایان سال جاری به بهره برداری کامل می رسد.
به گفته “امامی” قرارداد آبرسانی به طرح محرومیت زدایی در قالب جهاد آبرسانی با اعتبار ۵ هزارو۷۵۵ میلیارد ریال با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) منعقد شد.
وی از جهاد آبرسانی به عنوان یک فرصت برای صنعت آب کشور نام برد که تاثیر فراوانی بر سرمایه های اجتماعی شرکت های آبفا دارد