در نشست عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران توزیع صنعت برق و جهاد کشاورزی استان کرمان عنوان شد:

استفاده از ظرفیت نیروگاه خورشیدی در چاه‌های کشاورزی استان

نشست هماهنگی و برنامه ریزی کنترل پیک بار بخش کشاورزی با حضور عضو کمیسیون اقتصادی ونماینده منتخب مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل توزیع برق و جهادکشاورزی استان برگزار شد و براستفاده از ظرفیت نیروگاه های خورشیدی در چاه های کشاورزی استان به منظور مدیریت بار تابستان سال ۱۴۰۳ تاکید گردید.

 

 

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، مهندس سلیمانی مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه به دنبال جلب مشارکت حداکثری مشترکین برای مدیریت بار و کاهش تبعات ناشی از ناترازی‌های برق در روزهای گرم سال هستیم اظهارداشت: در این راستا مصوبه وزارت نیرو ظرفیت مناسبی است که در پهناورترین استان کشور دراحداث نیروگاه های خورشیدی مشترکین کشاورزی پیش قدم شده و حداکثر استفاده از این ظرفیت انجام شود که به همین منظور تسهیل روند خدمات مربوطه به کشاورزان هم استانی در نصب نیروگاه های خورشیدی برای چاه های کشاورزی با درخواست خود کشاورزان در شمال استان اجرا و عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان بیان کرد: در این طرح مالکان چاه‌های کشاورزی درصورتیکه حداقل ۸۰ درصد دیماند مصرفی موتور پمپ خود را نیروگاه خورشیدی احداث نمایند از مدیریت بار چاه کشاورزی خود در ماه‌های گرم معاف شده و هم می‌توانند از ظرفیت نیروگاه خورشیدی و فروش برق در تابلو سبز بورس انرژی افزایش درآمد زایی مزرعه و یا باغ خود را تضمین کنند.
در ادامه این نشست که رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمان حضور داشت مقرر شد تا به صورت پایلوت تعدادی از چاه های کشاورزی در اسرع وقت و قبل از پیک بار تابستان به احداث نیروگاه خورشیدی اقدام نمایند.
شایان ذکر است که با توجه به تعداد زیاد و دیماند مصرفی چاه های کشاورزی در سطح شمال استان کرمان ظرفیت نسبتا عالی در زمینه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در حوزه تجدید پذیر وجود دارد.