در دیدار مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداري گلستان عنوان شد:

استفاده از ظرفیت مدیریتی بانوان در شرکت آب منطقه ای / برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مصرف آب برای دهیاران خانم

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در دیدار با مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداري گلستان اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای گلستان به نسبت نیروهای خانم کمتری در آن مشغول به کار هستند اما تلاش شده است از ظرفیت مدیریتی بانوان همکار در این شرکت بیشتر استفاده شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، سید محسن حسینی در دیدار با آزاده رجبی مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان اظهار کرد: 51 نفر خانم اعم از نیروهای رسمی ،
طرح، شرکتی، مشاور و پیمانکار و.. در شرکت آب منطقه ای گلستان مشغول فعالیت هستند و همچنین طی یک سال و نیم گذشته تلاش شده است بین نیروهای خانم شاغل در شرکت تبعیض قائل
نباشیم.
مهندس حسینی افزود: استفاده از ظرفیت مدیریتی بانوان در شرکت، حضور فعال تر بانوان در عرصه ورزش و مسابقات ورزشی، تاکید بر مباحث خانواده ، برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی و بازدید بانوان

از تاسیسات آبی و فعالیت بیشتر آنان در عرصه های فرهنگی شرکت و مذهبی طی یک سال و نیم گذشته از جمله مظاهر حضور و فعالیت بانوان در شرکت آب منطقه ای استان بوده است.

مهندس حسینی تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای استان برنامه توسعه نیروی انسانی نداردوبرای انجام فعالیت های شرکت با شرکت هایی از بیرون قرارداد منعقد می کند که در مواقعی نیروهای این

شرکت ها به ویژه در بخش هایی مانند حقوقی، دبیرخانه و .. خانم هستند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان افزود: انجام فعالیت های فرهنگی توسط بانوان می تواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد و ما در تلاش هستیم بتوانیم برنامه های آموزشی بیشتری را چه برای

همکاران خانم در شرکت در مباحث مدیریت مصرف آب و ستفاده بهینه از آن و چه برای بانوان استان برگزار نمائیم.

آزاده رجبی مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان نیز در این دیدار با تشکر از حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان وتوجه به مباحث بانوان در شرکت، اظهار کرد: در حوزه بانوان طی

40 سال گذشته اتفاقات خوبی رقم خورده است اما این اقدامات پیشروانه نبوده است.

وی افزود: تاکید رهبر معظم انقلاب بر پیشرو بودن زنان در این عرصه بوده است و باید شرایطی را فراهم نمائیم تا زنان شاغل، تناسب مناسبی بین فعالیت های بیرون و داخل خانه ایجاد نمایند.

رجبی یکی از اتفاقات خوب برای بانوان را بازنشستگی با 25 سال سابقه ولی 30 روز حقوق عنوان کرد و گفت: امیدوار هستیم این طرح به نتیجه برسد.

وی افزود: در تلاش هستیم در کوتاه مدت حداقل مشکلات بانوان را مرتفع نمائیمودر بلند مدت بتوانیم برنامه ای مناسب را تهیه  تدوین نمائیم که این امر جز با همکاری و تعامل همه بانوان امکان پذیر نیست.

هاتفه علاالدین مشاور امور زنان و خانواده شرکت آب منطقه ای گلستان،  نیز در این جلسه ، برگزاری کارگاه های آموزشی برای دهیاران و شوراهای خانم با موضوع مدیریت مصرف آب ، برگزاری کارگاه

فاطمه شناسی و بصیرت فاطمی ، برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و تجلیل از بانوان همکار، برگزاری کارگاه آموزشی مادر و فرزند و همچنین بازدید همکاران خانم از تاسیسات آبی و حضور
همکاران خانم در مسابقات ورزشی را از جمله برنامه های امور زنان وخانواده این شرکت تا پایان سال عنوان کرد.