مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان اعلام کرد:

استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای حفاظت از منابع آب در استان کرمان

مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت آب منطقه‌ای کرمان در دیدار با اعضای موسسه ذی نفعان آبخوان رفسنجان از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد خبر داد و تصریح کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله ظرفیت‌های عظیم مردمی‌اند که می‌توانند در عرصه‌های مختلف مدیریت اجتماعی محلی نقش‌آفرین باشند و شرکت آب منطقه‌ای کرمان از تقویت و گسترش ظرفیت‌های محلی به منظور اصلاح الگوی مصرف و صیانت از منابع آبی استقبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری برقاب؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای حفاظت از منابع آب در استان کرمان استفاده شده است.

سینا روزبهانی مدیر روابط عمومی و سخنگوی این شرکت در حاشیه نشست با اعضای موسسه ذینفعان آبخوان رفسنجان که در مورخ ۱۲/۰۱۹/۱۴۰۲ با حضور الیاس سلاجقه، مدیر هماهنگی منابع آب ناحیه جنوب و محمدرضا عطاپور مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زود بازده شرکت آب منطقه‌ای کرمان برگزار شد، گفت: در سالیان گذشته در شهرستان رفسنجان،سازمان های مردم نهاد برای مدیریت منابع آب شکل گرفته‌اند و از ظرفیت این سازمان‌ها میتوان برای بهبود مدیریت آب و اجرای برنامه سازگاری با کم آبی استفاده کرد.

روزبهانی در ادامه گفت: با توجه به این‏که آبدهی چاه‌ها به دلیل برداشت بی‌رویه کاهش یافته است، اجرای برنامه سازگاری با کم آبی و کاهش برداشت به حفظ پایداری اشتغال بخش کشاورزی کمک خواهد کرد و لذا خود کشاورزان ذی نفعان اصلی مدیریت بهینه آب خواهند بود.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای تصریح کرد: موسسه ذی نفعان آبخوان، پتانسیل بسیار بالایی برای کمک به مدیریت آب در منطقه رفسنجان دارد و با راهکارهای قانونی و عملی میتوان از ظرفیت این موسسه برای کمک به نصب کنتور و پر و مسلوب المنفعه شدن چاه‌های غیرمجاز استفاده کرد.

احمد خانی نماینده موسسه ذینفعان آبخوان رفسنجان در این جلسه اظهار کرد: هدف از تشکیل این موسسه  حفظ و حراست از سفره‌های زیرزمینی است. وی در ادامه گفت: مسئله کمبود آب در شهرستان رفسنجان به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است و همه مردم اعم ازکشاورز و صنعتگر نگران هستند و ضرورت دارد در تصمیم‌گیری‌ها اقشار مختلف مردم را نیز دخیل کرد.