استفاده از روشنایی روز =صرفه جویی در مصرف برق

انرژی مصرفی لامپ کم مصرف 20 درصد لامپ رشته ای و عمر آن 8 برابر آن می باشد. آیا میدانید 90 درصد برق مصرفی لامپ رشته ای به حرارت و 10 درصد آن به نور تبدیل می شود. استفاده از روشنایی روز =صرفه جویی در مصرف برق لامپ کم مصرف—هزینه کمتر—روشنایی بیشتر—صرفه جویی در مصرف […]

انرژی مصرفی لامپ کم مصرف 20 درصد لامپ رشته ای و عمر آن 8 برابر آن می باشد.
آیا میدانید 90 درصد برق مصرفی لامپ رشته ای به حرارت و 10 درصد آن به نور تبدیل می شود.
استفاده از روشنایی روز =صرفه جویی در مصرف برق
لامپ کم مصرف—هزینه کمتر—روشنایی بیشتر—صرفه جویی در مصرف برق
خاموش کردن لامپ اضافی=کاهش هزینه برق مصرفی
روزهای تعطیل و ساعات اولیه صبح بهترین زمان برای استفاده از وسایل برقی پرمصرف.