استخراج انرژی از گیاهان

دانشمندان موفق به کشف راهی برای استخراج انرژی از گیاهان پیدا کرده اند.

دانشمندان موفق به کشف راهی برای استخراج انرژی از گیاهان پیدا کرده اند.
پژوهشگران با استفاده از گیاهان هیدروژن تولید کرده و امیدوارند که این روش در نهایت منجر به تولید برق از پوشش گیاهی شود.

این اکتشاف با استفاده از جلبک های میکروسکوپی، نوعی گیاه آبزی، میسر شده است. هنگامی که میخواهید برق را به یک دستگاه برسانید، تنها کافی است دستگاه را به منبع انرژی متصل کنید. در بحث تأمین انرژی از گیاهان، محل اتصال معلوم نیست.
دانشمندان نوعی آنزیم را در نمونه های جلبک قرار داده و روند تولید هیدروژن آنرا مشاهده کردند، اکنون از هیدروژن بعنوان سوخت وسایل نقلیه استفاده می شود.
نتیجه بررسی های جدید حاکی از آن است که گیاهان پتانسیل تولید برق را دارند، البته بیش از ۲۰ سال طول میکشد تا جهان از مزایای این فن آوری بهره مند شوند