استان آذربایجان شرقی رتبه اول پروژه های جهاد آبرسانی

مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی ؛ استان آذربایجان شرقی، طی دوسال رتبه اول پروژه های جهاد آبرسانی را کسب کرده است.

استان آذربایجان شرقی رتبه اول پروژه های جهاد آبرسانی

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آبفا استان آذربایجان شرقی؛ خانی ادامه داد: در چند سال اخیر که کشور و استان ما هم با تنش آبی روبرو بوده، از ظرفیت مختلف شرکت آب و فاضلاب  در طرح‌های آبرسانی استفاده شده و طی دو سال آذربایجان شرقی رتبه اول را در این خصوص کسب کرده است.
مدیرعامل آب وفاضلاب آذربایجان شرقی  تصریح کرد: تعهدات قبلی ما در جهاد آبرسانی ۱۲۱ روستا بود که به ۱۷۸ روستا افزایش یافت.
وی افزود:  مرحله اول روستاهای چهار شهرستان خداآفرین، هشترود، کلیبر و ورزقان در حال اجرا و اتمام می باشد .