اساسی ترین وظیفه ماموران قرائت کنتور مردمداری است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی ، تخصص لازم، تمایز در کار ، تقسیم بندی مشترکین و تمرکز در فعالیتها به عنوان چهار رکن اصلی ماموران قرائت کنتور بیان کرد و گفت : مردمداری اساسی ترین وظیفه کارکنان شرکت و خصوصا ماموران قرائت کنتور است .

به گزارش روابط عمومی شرکت اب و فاضلاب خوی ، یداله سلطانی افزود : ماموران قرائت کنتور بعنوان پیشقراوان این شرکت در مواجه با مشترکان هستند و برخورد خوب با آنها از اولویت هاست.
وی برقراری ارتباط با مردم را بسیار با اهمیت خواند و یادآور شد : در مجموعه شرکت آب و فاضلاب خوی : سالانه حدود 700 هزار صورتحساب صادر می شود و هزاران بار ارتباط با مشترکان برقرار می گردد پس نحوه برخورد ماموران قرائت کنتور اثرات مثبت یا منفی شرکت را بدنبال خواهد داشت.
سلطانی رفتار مناسب ، رابطه حسنه با مردم ، عزت نفس و اخلاق نیکو از خصایص ماموران قرائت کنتور دانست و ادامه داد : وظیفه همه ما مردم محوری است .
مدیرعامل شرکت ، صداقت در رفتار و گفتار را از ویژه گیهای ماموران قرائت کنتور بیان کرد و گفت : مامورین قرائت کنتور آب در مراجعات به منازل مردم یا اماکن عمومی باید دست پاک و چشم پاک داشته باشند و امین مردم باشند .
وی یادآور شد : در حال حاضر 100 درصد صورتحسابهای آب مصرفی به صورت غیرحضوری پرداخت می شود .