بازدید مدیرعامل آب منطقه ای گیلان به روابت تصویری :

از پروژه های در دست اجرای این شرکت در شهرستان تالش

وحید خرّمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان از پروژه های در دست اجرای این شرکت در شهرستان تالش بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری برقاب؛ به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مدیرعامل آب منطقه ای گیلان از پروژه های در دست اجرای این شرکت در شهرستان تالش بازدید کرد.

وحید خرّمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان از پروژه های در دست اجرای این شرکت در شهرستان تالش بازدید کرد.