از هدررفت ۱۰۲ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در آذربایجان شرقی جلوگیری شده است.

جلوگیری از هدررفت 102 میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در آذربایجان شرقی

به گزارش برقاب،مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی خبر داد: از هدررفت ۱۰۲ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در آذربایجان شرقی جلوگیری به عمل آمده است. مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت ذخایر استراتژیک آبی و در راستای اجرای طرح تعادل بخشی و حفاظت از آب‌های زیرزمینی در آذربایجان شرقی، گفت: از هدررفت ۱۰۲.۶۹ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی طی ۳۰ ماه دولت سیزدهم جلوگیری به عمل آمده است.
به گزارش روابط عمومی، “یوسف غفارزاده” در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در طول ۳۰ ماهه استقرار دولت سیزدهم و در راستای اجرای طرح تعادل بخشی، ۱۰۶۴ حلقه چاه غیرمجاز در حال حفر شناسایی، ۷۱۴ مورد توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز و انسداد ۳۰۲۹ حلقه چاه غیرمجاز انجام گرفته است.وی اضافه کرد: جلوگیری از اضافه برداشت ۱۵۷۰ حلقه چاه مجاز از طریق تقلیل یا پلمب و توقیف ۱۳۵ دستگاه موتورپمب ثابت و سیار حاشیه رودخانه از دیگر اقدامات انجام گرفته در این مدت است.به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی، ۲۵۲ استخر زهکش حاشیه رودخانه‌ها قلع و قمع و ۱۶۴۳ کنتور نیز در این مدت نصب شده است. نصب یکهزار و ۳۳۲ کنتور هوشمند از دیگر اقداماتی بود که در دولت سیزدهم برای تعادل بخشی و حفاظت از آب های زیرزمینی صورت گرفت.