تاکید مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

از اظهار نظرهای غیرکارشناسی در مورد ریزش شبکه فاضلاب فرسوده شهر اصفهان خودداری شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از فعالان اجتماعی، اصفهان دوستان و رسانه ها خواست از انعکاس اظهار نظرهای غیرکارشناسی در مورد ریزش شبکه فرسوده فاضلاب شهر اصفهان خودداری کنند.  

منصور شیشه فروش با بیان این که اظهار نظرهای غیرکارشناسی موجب نگرانی افکار عمومی می شود خواستار تشکیل گروه کارشناسی برای بررسی دقیق علل ریزش شبکه فاضلاب فرسوده شهر اصفهان شد.

وی به وقوع ریزش شبکه فاضلاب در خیابان های آپادانا و حکیم نظامی شهر اصفهان در فروردین ماه امسال اشاره کرد و از شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان خواست گروهی شامل متخصصان، استادان دانشگاه و نمایندگان دستگاه های اجرایی و خدمات رسان تشکیل داده تا این موضوع را به طور کامل رصد کرده و علت دقیق ریزش شبکه های فاضلاب را مشخص سازند.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای استان اصفهان نیز در این نشست علت اصلی وقوع حوادث شبکه فاضلاب را قدمت زیاد و فرسودگی لوله ها عنوان کرد و گفت: از سال ۱۳۴۰ تاکنون بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر اصفهان اجراء شده است که عمر برخی از قسمت های آن به بیش از ۵۵ سال می رسد.

امیر حسین حکمتیان به ریزش شبکه فاضلاب خیابان مشتاق در سال۱۳۷۵ اشاره کرد و اظهار داشت: در آن سال به رغم جاری بودن رودخانه زاینده رود، شاهد ریزش شبکه فاضلاب در خیابان مشتاق بودیم، بنابراین فرونشست زمین که ناشی از خشکسالی است نمی تواند علت اصلی وقوع حوادث شبکه فاضلاب در شهر اصفهان باشد.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای استان اصفهان با بیان این که فرسودگی شبکه علت اصلی وقوع حوادث به شمار می آید اعلام کرد: راهکار اصلی مقابله با ریزش شبکه فاضلاب در استان اصفهان بازسازی و نوسازی شبکه فرسوده فاضلاب است.