ارزیابی کیفی عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های سطح استان

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید ارزیابی کیفی عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های سطح استان مناقصه یک مرحله‌ای دفتر قراردادها ۷ نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ بازدید:۷ عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه مردق چای مناقصه یک مرحله‌ای قراردادها ۱۰ نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ بازدید:۱۰ ۹۹/۰۷ – […]

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید
ارزیابی کیفی عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های سطح استان مناقصه یک مرحله‌ای دفتر قراردادها ۷ نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

بازدید:۷

عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه مردق چای مناقصه یک مرحله‌ای قراردادها ۱۰ نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

بازدید:۱۰

۹۹/۰۷ – تجدید تجدید مزایده صدور اذن استفاده از آب مخزن سد آیدوغموش شهرستان میانه جهت پرورش و صید ماهیان پرورشی به مدت چهار سال مزایده یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها ۳۰ نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۲

بازدید:۳۰

۹۹/۰۶ – تجدید تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری آبگرم اسبفروشان شهرستان سراب بصورت اجاره دوساله مزایده یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها ۱۹ نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۲