از سوی ارزیابان شرکت توانیر انجام شد :

ارزیابی عملکرد معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان

با حضور نمایندگانی از شرکت توانیر ، عملکرد معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش برقاب به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سمنان مهندس مجید وفائی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان ، ضمن تشکر از حضور ارزیابان شرکت توانیر و اظهار تشکر و قدردانی از تلاش های شبانه روزی کارکنان معاونت بهره برداری بیان داشت : برنامه ریزی برای ارائه خدمت مستمر و مناسب به مردم از اولویتهای شرکت برق منطقه ای سمنان می باشد.

مهندس وفائی گفت : طرح هایی برای عبور مطمئن از پیک بار در تابستان سال جاری به انجام رسیده که امیدواریم با اجراء تمهیدات مناسب و رعایت صرفه جویی از سوی مردم و مشترکین بزرگ صنعتی ، مشکلی در خدمات رسانی انرژی الکتریکی در فصل تابستان بوجود نیاید.

مهندس غلامرضا اساسه معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان هدف ازاین ارزیابی را تطبیق عملکرد شرکت با رویه ها و دستورالعمل های ابلاغی و شناسایی و تحلیل نقاط مستعد بهبود و ارائه راهکارها و پیشنهادات در راستای اصلاح روندها برشمرد.

مهندس اساسه در جلسه افتتاحیه  ارزیابی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت شبکه انتقال و فوق توزیع و اهم اقدامات انجام شده  در سال گذشته عنوان نمود که با همت کارکنان این معاونت و حمایت های مدیریت عامل اقدامات خوبی در بخش های مختلف فعالیت های مرتبط با حوزه بهره برداری به انجام رسیده است .

مهندس ولی اله ابراهیمیان سر گروه تیم ارزیابی شرکت توانیرضمن معرفی اعضا ءتیم ارزیابی هدف از این ارزیابی را علاوه بر شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود، ایجاد آمادگی برای گذر از پیک تابستان ۱۴۰۲ ،تبادل تجربیات و اطلاعات به منظور ارتقاءو بهبود مسائل بهره برداری عنوان نمود .