ارزیابی سلامت آب شرب شهرستان لاهیجان

سنجش سلامت آب شرب شهرستان لاهیجان

به گزارش برقاب : کامبیز اسمعیلی در خصوص  ارزیابی سلامت آب شرب شهرستان لاهیجان بیان داشت: پایش وضعیت منابع آب شرب شهروندان از طریق نمونه ‌برداری و آنالیزهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی از منابع آب چشمه و چاه، مخزن و شبکه توزیع در سالی که گذشت در اولویت خدمات این امور قرار داشت.

وی با بیان اینکه بدون اطلاع از وضعیت کیفی یک منبع آب نمی‌توان در مورد میزان و نحوه بهره‌برداری از آن تصمیم‌گرفت، اظهارکرد: در راستا آب شرب شهرستان لاهیجان تعداد ۵ هزار و ۴۵۲ مورد کلرسنجی،۳۵۷ آنالیز میکروبی و۲۴ آنالیز شیمیایی در شبکه توزیع و مخازن آب شرب شهری همچنین تعداد ۶۵ هزار و  ۷۴۴ مورد کلرسنجی،یک هزار و ۸۴۴ آنالیز میکروبی و ۱۶۸ آنالیز شیمیایی در شبکه توزیع و مخازن آب روستایی مورد پایش قرار گرفت.

اسمعیلی اشاره داشت: بر اساس نتایج حاصل از طرح پایش، تعداد ۵ باب مخزن شهری و۵۰ باب مخزن روستایی مورد شستشو و گندزدایی قرارگرفت، همچنین۳۱۰ فقره شیر تخلیه شهری و ۸۹۱ فقره در مناطق روستایی جهت شستشوی خطوط شبکه توزیع آب بازگشایی شد.