ارزیابی سالانه معاونت بهره‌برداری برق منطقه‌ای فارس توسط شرکت توانیر انجام شد

ه گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه فارس و بوشهر، فرشاد فرامرزی معاون بهره برداری این شرکت از ارزیابی سالانه معاونت بهره‌برداری برق منطقه‌ای فارس و بوشهر توسط شرکت توانیر خبر داد و گفت:

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت برق منطقه فارس و بوشهر، فرشاد فرامرزی معاون بهره برداری این شرکت از ارزیابی سالانه معاونت بهره‌برداری برق منطقه‌ای فارس و بوشهر توسط شرکت توانیر خبر داد و گفت: ارزیابی سالانه معاونت بهره‌برداری برق منطقه‌ای فارس توسط شرکت توانیر از تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ با حضور ارزیابان منتخب توانیر در سرفصل‌های خط، پست، حفاظت، بهره‌برداری و ستادی انجام شد.
وی افزود: این ارزیابی در تاریخ ذکر شده با انتخاب پست‌های ۲۳۰ کیلو ولت بوشهر، ۴۰۰ کیلو ولت پاسارگاد، ۶۳ کیلو ولت نصر و ۶۳ کیلوولت شهرک بزرگ صنعتی فارس، خطوط ۴۰۰ کیلو ولت چغادک_ نیروگاه اتمی، ۶۳ کیلوولت تنوب_ گناوه، ۲۳۰ کیلوولت سورمق_ شهرضا اجرا و مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ در سالن کنفرانس معاونت بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای فارس خاتمه یافت.
به گفته احمد مهدی رئیس اداره بهره برداری شیراز یک ، در این ارزیابی معاون بهره برداری برق منطقه ای باختر بعنوان سرارزیاب و ارزیاب بخش ستادی، معاون بهره برداری برق منطقه ای غرب بعنوان ارزیاب بخش بهره برداری، و کارشناسانی از شرکت توانیر و برقهای منطقه ای گیلان و مازندران بعنوان ارزیابان بخش خط، پست و حفاظت حضور داشتند.
لازم به ذکر است که در این ارزیابی، عملکرد معاونت بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر، مطابق چک لیست‌های ارزیابی توانیر، مورد بررسی قرار گرفت.