توسط نمایندگان مرکز افتای سمنان انجام شد :

ارزیابی دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات شرکت برق منطقه ای سمنان

با حضور مدیران و برخی از کارشناسان دفتر حراست و امور محرمانه و دفترفناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات و نمایندگان مرکز افتا آخرین وضعیت سایبری شرکت برق منطقه ای سمنان مورد ارزیابی قرار گرفت .

با حضور مدیران و برخی از کارشناسان دفتر حراست و امور محرمانه و دفترفناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات و نمایندگان مرکز افتا آخرین وضعیت سایبری شرکت برق منطقه ای سمنان مورد ارزیابی قرار گرفت .

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از شرکت برق منطقه ای سمنان؛  در این جلسه مهندس محمد اخلاقی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت برق منطقه ای سمنان ضمن خیر مقدم به نمایندگان مرکز افتای سمنان  توضیحاتی در خصوص ساختار کمیته امنیت سایبری شرکت و نحوه فعالیت این کمیته ها ارائه نمود .

مهندس اخلاقی تبادل نظر در خصوص مشکلات و چالش های موجود ،ارائه راهکارهای پیشنهادی ،دریافت مشاوره و راهنمایی جهت رفع ضعف ها و نقاط آسیب پذیر موجود و افزایش تعاملات دو جانبه را از اثرات مثبت این ارزیابی برشمرد .

مهندس حسین معمم مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات این شرکت در ادامه در خصوص سامانه ها و نرم افزارهای موجود در شرکت و ساختار شبکه در حوزه فناوری اطلاعات و شبکه صنعتی و تامین امنیت در این حوزه ها را تشریح نمود.

در ادامه حوزه های گوناگون فناوری ارتباطات از جمله قراردادها ،سامانه های نرم افزاری و گواهینامه های امنیتی مرتبط به ساختار شبکه و زیرساخت و استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات توسط ارزیابان مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان نمایندگان افتا ضمن بیان  نقطه نظرات و توصیه های امنیتی لازم از مرکز داده و باطری خانه بازدید نمودند .