ارزیابی داخلی پست های انتقال و فوق توزیع ناحیه جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان، با هدف تقویت نقاط قابل بهبود، اصلاح فرآیندهای کاری، به اشتراک گذاری تجارب همکاران و احصاء نیازهای آموزشی اپراتورها، ارزیابی داخلی پست‌های زیرمجموعه امور انتقال ناحیه جنوب براساس چک لیست تنظیمی و توسط تیم متشکل از مسئولین بهره برداری، از نیمه اول مرداد […]

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان، با هدف تقویت نقاط قابل بهبود، اصلاح فرآیندهای کاری، به اشتراک گذاری تجارب همکاران و احصاء نیازهای آموزشی اپراتورها، ارزیابی داخلی پست‌های زیرمجموعه امور انتقال ناحیه جنوب براساس چک لیست تنظیمی و توسط تیم متشکل از مسئولین بهره برداری، از نیمه اول مرداد ماه آغاز شد.

مهندس شاه قاسمی مدیر امور انتقال نیروی جنوب اظهار داشت: با توجه به حجم و گستردگی امورات جاری ناحیه، برنامه ریزی به نحوی انجام شده که در روند فعالیت‌های اجرایی وقفه ایجاد نشود لذا مطابق برنامه، ارزیابی کل پست‌ها تا پایان دی ماه به طول خواهد انجامید. همچنین به منظور تبادل اطلاعات و دانش شغلی، از مدیران و مسئولین نواحی مرکز و شمال استان نیز دعوت خواهد شد تا با رعایت پروتکل های بهداشتی در ارزیابی تعدادی از پست‌ها مشارکت نمایند.