در راستای برنامه های پیک بار سال جاری

ارزیابی آماده به کاری مولدهای برق اضطراری دستگاه های اجرایی استان سمنان

در راستای برنامه های پیک بار سال جاری، طرح ارزیابی آماده به کاری مولدهای برق اضطراری دستگاه‌های اجرایی، از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان انجام شد.

به گزارش برقآب، در راستای برنامه های پیک بار سال جاری، طرح ارزیابی آماده به کاری مولدهای برق اضطراری دستگاه‌های اجرایی، از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان انجام شد.

مصطفی کرمی با عنوان این خبر گفت: در راستای این طرح ۱۰ اکیپ متشکل از ارزیابان و کارشناسان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مدیریت‌های توزیع برق شهرستان های استان و همچنین ناظران ستاد شرکت به ادارات استان مراجعه نموده و وضعیت آماده به کاری مولدهای برق اضطراری هر اداره، نهاد و سازمان را مورد ارزیابی قرار دادند.

مصطفی کرمی بیان کرد: همه ساله حداقل دو بار و قبل از شروع فصل گرما و اوج مصرف برق، کارشناسان پدافند غیرعامل این شرکت با حضور در ساختمان های اداری، نسبت به بررسی میزان آماده به کار بودن این دستگاه ها اطمینان حاصل نموده و با راهنمایی های لازم در زمینه استفاده از دستگاه ها در روزها و ماه های گرم سال به ویژه در ساعات پیک روز، برای تامین برق هر دستگاه اجرایی ارائه می نمایند.

وی با تاکید بر این که بر اساس مصوبه هیئت وزیران و همچنین دستورالعمل های ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل، دستگاه های دولتی می بایست نسبت به نصب مولد برق اضطراری متناسب با مصرف در جهت استفاده در شرایط قطع برق و ضروری اقدام نموده تا در ارائه خدمات به ذینفعان خود دچار وقفه نگردند اظهار کرد: بهره گیری از ظرفیت نصب سلول های خورشیدی نیز می‌تواند به مانند مولدهای اضطراری از سوی همه مشترکان به ویژه مشترکان صنعتی و اداری در شرایط بحرانی و موارد غیر قابل کنترل، کمک شایانی در امر مدیریت پیک بار و پیک سایی نماید.