ارزیابی حوزه مهندسی شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی

ارزيابي حوزه مهندسي شركت توزيع برق آذربايجان شرقي طي دو روز متوالي به وسيله گروه ارزياب اعزامي شركت توانير انجام شد.

به گزارش برقآب، به نقل از پایگاه خبری توانیر، طی این برنامه دو روزه، عملکرد حوزه مهندسی شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی در بخش های طراحی، مطالعات شبکه، حفاظت شبکه، کنترل پروژه و نظارت، پیمانکاران و مشاوران و تامین کنندگان، کنترل کیفیت و بررسی عیوب تجهیزات شبکه، مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.
در جلسه افتتاحیه این ارزیابی که با حضور ارزیابان محترم اعزامی شرکت توانیر و مدیرعامل، معاونین و کلیه همکاران معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی برگزار شد، پس از معارفه و مشخص شدن ارزیاب و پاسخگوی هر یک از بخش ها، فرآیند ارزیابی در سه محل مجزا آغاز شد.
در این جلسه ابتدا مهندس حسین رحمدل جانشین معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت، ضمن خوش آمدگویی به تیم ارزیابی، گزارشی از آخرین وضعیت عملکرد این معاونت و اقدامات شاخص هر حوزه را ارائه کرد.
در ادامه، مهندس اکبر فرج نیا مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی نیز طی سخنانی ضمن اظهار خرسندی از شروع دوباره این ارزیابی ها از سوی شرکت توانیر بویژه در حوزه مهندسی، ارزیابی را به عنوان یکی از عوامل مهم مسیر رشد و تعالی شرکتهای توزیع برق کشور برشمرده و آن را فرصت جدیدی برای ایجاد و تقویت روابط وسیع تر فنی، مدیریتی، برنامه ریزی و مهندسی میان شرکت های توزیع دانست که موجب تبادل تجربیات و ارتقای دانش فنی می شود.
پس از جلسه افتتاحیه بلافاصله برنامه ارزیابی در حوزه ستادی شرکت آغاز شد و بعد از ظهر روز اول، به عنوان بازدید میدانی، از مدیریت توزیع برق هریس توسط تیم ارزیابی بازدید به عمل آمد.
در این بازدید، ابتدا مهندس بشیری مدیر توزیع برق شهرستان هریس گزارشی از وضعیت شبکه و اقدامات انجام یافته در این شهرستان را ارائه و سپس عملکرد حوزه طراحی، نظارت و کنترل پروژه مدیریت توزیع برق هریس مورد ارزیابی قرار گرفت.
روز دوم ارزیابی نیز با حضور تیم ارزیابی در مدیریت توزیع برق شهرستان مرند آغاز شد. در این بازدید میدانی، ابتدا جلسه ای با حضور همکاران برق مرند و معاونت های بهره برداری و مهندسی برگزار شد.
در این جلسه، مهندس فتحی مدیر برق شهرستان مرند گزارشی از وضعیت شبکه و اقدامات شاخص این مدیریت را ارائه کرد و سپس آقای مهندس حری رئیس گروه مهندسی طرح های شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی گزارشی از مطالعات انجام شده بر روی ۲۷ فیدر فشار متوسط شبکه برق مرند را ارائه نمود. پس از جلسه، ارزیابی عملکرد مدیریت برق مرند انجام گردید و همزمان، ارزیابی بخش حفاظت شبکه نیز انجام شد.
پس از پایان ارزیابی عملکرد مدیریت برق مرند، تیم ارزیابی از قسمتی از شبکه مدیریت توزیع برق صوفیان و یکی از رکلوزرهای منصوبه در شبکه بازدید به عمل آوردند و سپس بخش دیگری از بخشهای ارزیابی نیز در حوزه ستادی شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
پس از پایان روز دوم ارزیابی، مراسم اختتامیه با حضور تیم ارزیابی و مدیر عامل، معاونان و پرسنل معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت برگزار و گزارش مبسوطی توسط ارزیابان محترم به مدیرعامل و حضار جلسه از جمله نقاط قوت و قابل بهبود ارائه شد.
گفتنی است در گروه ارزیاب اعزامی از شرکت توانیر، مهندس بی آزار از شرکت توانیر به عنوان سرپرست تیم و مهندس محمدی معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان قم، دکتر حسینی مدیر دفتر GIS شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران و دکتر دهقانی مدیر دفتر مطالعات سیستم شرکت توزیع برق استان تهران به عنوان سایر اعضای تیم ارزیابی حضور داشتند.