معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شمال استان کرمان خبر داد:

ارتقای طرح کنترل مصرف برای عبور از اوج بار تابستان

معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع نیروی برق شمال استان کرمان گفت: به منظور ارتقای سطح رویت پذیری مشترکین شمال استان با هدف مدیریت مصرف انرژی برق به منظور عبور موفق از پیک بار تابستان هوشمندسازی شبکه توزیع برق در شمال استان کرمان در دستور کار قرار گرفته است.

 

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ، محسن نوروز زاده با بیان اینکه انسان برای انجام فعالیت ها، تولید، تامین نیازهای حیاتی و تامین آسایش، نیاز مبرم به انرژی دارداظهار داشت :در این راستا و بر اساس قانون بودجه سالهای اخیر ، دولت و به تبع آن شرکت های توزیع مکلف به روئیت و کنترل پذیر نمودن لوازم اندازه گیری مشترکین و همچنین نصب لوازم اندازه گیری در سطوح مختلف شبکه برق شده اند ، که بر اساس منابع و اولویت های تعیین شده در حال اجرا می باشد.

وی با اشاره به اینکه اختلاف زیاد بین بهای تعرفه ها و دریافتی از مشترکین با قیمت های واقعی تولید و توزیع انرژی برق و ازطرفی ناترازی تولید و مصرف برق، لزوم کنترل مصرف، در راستای توزیع انرژی برق بصورت عادلانه و تامین نیازهای ضروری آحاد مردم، در دستورکار قرار گرفته است، گفت :
کنترل مصرف به معنای مصرف نکردن و یا کم مصرف کردن نمی باشد، بلکه هدف از آن تمرکز زدایی مصرف هم زمان و به اصلاح پیک زدایی می باشد.

وی ادامه داد: در کشور ما با دو پیک مصرف در ظهر و شب رو برو هستیم که هر کدام در فصل های مختلف متاثر از عوامل متفاوتی است و بیشترین ناترازی برق مربوط به انتهای فصل بهار و تابستان می باشد و آن هم به دلیل افزایش دما و استفاده مشترکین از تجهیزات سرمایشی می باشد که به دلیل راندمان پایین تجهیزات مذکور و از همه مهم تر عدم پیاده سازی مقررات ۱۹ در خصوص عایق کاری ساختمانها، انرژی زیادی برای خنک کردن محیط زندگی خود نیاز دارند.
محسن نوروززاده با بیان اینکه ارتقای سطح رویت پذیری و کنترل پذیری در شبکه توزیع برق به صورت چند مرحله ای تا رسیدن به هوشمند سازی کامل و تاثیر این مراحل برکاهش پیک مصرف ارائه میشود گفت: پایش و کنترل باری که بصورت لحظه ای و بر اساس سلایق مختلف مصرف کننده، در حال تغییر می باشد؛ به اطلاعات بر خط و گسترده ای نیاز دارد ، که از طریق هوشمند سازی شبکه، و راه اندازی مرکز پایش ، برای نیل به اهداف ذکر شده، انجام و مدیریت آن میسرگردیده است.

معاون فروش و خدمات مشترکین ، از دیگر مزایای این طرح را، امکان اطلاع مشترکین از میزان مصرف و دیگر پارامترهای فنی برق مصرفی، از خانه دار تا مراکز صنعتی، عنوان کرد و گفت : در آینده نزدیک این سامانه راه اندازی خواهد شد و به مصرف کننده این امکان را می دهد تا از نحوه مصرف خود و مدیریت آن به صورت بر خط و لحظه ای مطلع شود.