ارتقای طرح کنترل مصرف برای عبور از اوج بار تابستان

معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع نیروی برق سمنان گفت: به منظور ارتقای سطح رویت پذیری مشترکین توزیع برق استان سمنان با هدف مدیریت مصرف برق به منظور عبور موفق از پیک بار تابستان هوشمندسازی شبکه توزیع برق در استان سمنان به جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش برقاب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، مهدی پاک طینت با اعلام اینکه در این طرح مراحل ارتقای سطح رویت پذیری و کنترل پذیری در شبکه توزیع برق به صورت چند مرحله ای تا رسیدن به هوشمندسازی کامل و تاثیر این مراحل بر کاهش پیک مصرف ارائه می شود گفت: ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مصرف کنندگان، کسب اطلاعات و آمار بهتر و دقیق تر از شبکه توزیع، کاهش خاموشی ها، افزایش عمر مفید تجهیزات و جلوگیری از سرقت تاسیسات برقی از جمله مهم ترین دلایل و چرایی هوشمندسازی در صنعت توزیع برق است.
وی با اشاره به راه اندازی مرکز پایش کنتورهای فهام شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یادآور شد: هم اکنون تمامی قابلیت های کنتورهای هوشمند در این مرکز برای بازدید کنندگان قابل نمایش است.
به گفته وی، مدیریت هوشمند بار چاههای کشاورزی در دوره اوج بار سال گذشته انجام شد و تمامی مشترکین نصب جدید و سال گذشته در بخشهای عادی و دیماندی کنترل پذیر شده اند.
گفتنی است: با توجه به کنترل پذیری مشترکین این مکان میسر شده است تا روند مصرف انرژی مشترکین به صورت لحظه ای رصد و اطلاعاتی چون توان مصرفی، جریان، ولتاژ و ضریب بار به صورت سوابق دیتا ذخیره می گردد و کنتورهای کنترل پذیر قادر است در صورت لزوم با فرمان گرفتن از راهبر پایش چندین دستور قطع، وصل و تنظیمات کنتور را از راه دور به انجام رسانده و همچنین امکان دسترسی به داده های مصرف برق را میسر ساخته و در نتیجه این فرآیند بر میزان استفاده از انرژی توسط مشترکین احاطه دارد.