مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تاکید کرد:

ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان و نیروهای پیمانکاری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در مراسم آغاز رویداد ارزیابی صلاحیت حرفه ای نیروهای  پیمانکاری شهرستان های جنوبی استان فارس گفت: از آنجا که سیمبانان و نیروهای اجرایی به عنوان رزمندگان خط مقدم و صف اول صنعت برق تلقی می شوند، بنابراین ارزیابی صلاحیت حرفه ای آنان و همچنین ارتقا سطح دانش و مهارت این گروه بسیار حائز اهمیت می باشد.

 

به گزارش برقآب، حمیدرضا کریمی فرد، بر اهمیت ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان و نیروهای پیمانکاری تاکید کرد و بیان داشت: در راستای تامین برق مطمئن و پایدار برای کلیه مشترکان توسط صنعت برق استان و فائق آمدن بر چالش هایی که صنعت برق با آن روبروست، ضرورت دارد تا نیروهای اجرایی این صنعت همواره از آمادگی کامل برخوردار بوده و سطح آموزش و اثر بخشی آنها  پیوسته مورد بازبینی و سنجش قرار گیرد.

این مقام مسئول در تشریح رویداد ارزیابی صلاحیت حرفه ای نیروهای پیمانکاری شهرستان های جنوبی استان فارس اظهار داشت: در راستای اجرای ابلاغیه وزارت نیرو و موضوع اجرای نظام نامه ارزیابی صلاحیت حرفه ای نیروهای پیمانکاری و با توجه به گستردگی استان فارس این پروژه در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در چهار منطقه برنامه ریزی شده و هم اکنون جهت شهرستان های جنوبی با محوریت شهرستان لارستان در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، صلاحیت حرفه ای ۲۰۵ نفر از سیمبانان و نیروهای پیمانکاری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طی سه روز از یک لغایت سوم بهمن ماه در شهر لار  با حضور ۳۰ ارزیاب استانی و کشوری مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد.

کریمی فرد، با اشاره به اهمیت سلامت کارکنان و تاثیر به سزای آن بر کیفیت خدمت رسانی به مشترکان اظهار داشت: درطی روزهای این رویداد ارزشمند، مباحث مهم ایمنی نیروهای  پیمانکاران، بحث های روانشناسی سیمبان و توجه به تمام ابعاد سلامت روح و روان و انجام مشاوره های روانشناسی در سطح کارکنان و نیروهای پیمانکاری انجام و سنجیده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، تصریح کرد: نتایج حاصل از این ارزیابی ها به صورت محرمانه در بانک های اطلاعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت،  تا برای آن دسته از همکاران که نیاز به آموزش های بیشتری دارند، برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.