ارتباط سامانه های GIS و جامع خدمات مشترکین عملیاتی شد

تکمیل اطلاعات توصیفی مشترکان در بانک اطلاعاتی GIS  را از جمله مزایای این ارتباط می باشد.
  • مدیر دفتر GIS شرکت توزیع نیروی برق استان فارس:

عملیاتی شدن ارتباط سامانه های GIS و جامع خدمات مشترکین

به گزارش خبرگزاری برقاب و نقل از مدیر دفتر GIS شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از عملیاتی شدن ارتباط سامانه های GIS و جامع خدمات مشترکین خبر داد. جهانگیر رفیعی با اعلام این خبر بیان داشت: با تعامل انجام شده توسط شرکت های تهیه کننده سامانه های فوق، ارتباط این دو سامانه از طریق تبادل وب سرویس از ابتدای آذر ماه ۱۴۰۲ مهیا شده است. وی تکمیل اطلاعات توصیفی مشترکان در بانک اطلاعاتی GIS  را از جمله مزایای این ارتباط برشمرد و گفت: با ارتباط این دو سامانه امکان مشاهده مشترکان به تفکیک نوع اشتراک، مامور ، روزکار، ترتیب و در نتیجه اصلاح مسیر قرائت نیز محقق می شود.

رفیعی یادآورشد: همچنین با توجه به ثبت اطلاعات شماره تلفن ثابت و همراه مشترکان زیر ساخت لازم جهت ارتباط با سامانه ۱۲۱ جهت بهبود و تسریع خدمات رسانی به مشترکان فراهم گردیده است.

مدیر دفتر GIS شرکت توزیع نیروی برق استان فارس امکان مشاهده مناطق با بیشترین برق غیرمجاز جهت تمرکز بر کاهش تلفات غیر فنی شبکه های توزیع و تفکیک مناطق بر اساس میزان مصرف و در نتیجه
برنامه ریزی بهتر جهت مدیریت مصرف را از قابلیت های آتی ناشی از این ارتباط عنوان نمود.